Completed Projects

HINT header

HINT – Harmonized Inland Navigation and Transport through education and information technology

Program: Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE), Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale”.

Rolul CERONAV: Coordonator de Proiect

Durata: 2 ani (decembrie 2013 – noiembrie 2014)

Consortiu: 18 institutii din 8 tari (Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Croatia, Serbia si Ucraina) :

 • CERONAV – Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (RO)
 • via donau, Austria – Companie de reglementare a navigatiei pe ape interioare (AT)
 • Ennshafen GmbH, Austria Superioara (AT)
 • Universitatea de Stiinte Aplicate, Cercetare si Dezvoltare, Austria Superioara, (AT)
 • ProDanube International (AT)
 • Universitatea Žilina, Departamentul de Transport pe Apa (SK)
 • Universitatea de Tehnologie si Economie, Budapesta (HU)
 • Asociatia Nationala de Semnalizare Radio de Primejdie si Infocomunicatii (HU)
 • Universitatea Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (RO)
 • Autoritatea Navala Româna (RO)
 • Agentia Executiva Administratia Maritima (BG)
 • Universitatea Ruse (BG)
 • Facultatea de Transport si Stiintele Traficului (HR)
 • Centrul de Dezvoltare a Navigatiei pe Ape Interioare (HR)
 • Scoala de Navigatie, Constructii Navale si Hidrotehnice (SR)
 • Municipalitatea Savski Venac, Belgrad (RS)
 • Academia Maritima Nationala Odessa (UA)
 • Uniunea Porturilor Interioare Romanesti – UPIR (RO) – partener strategic asociat

Observatori:

 • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Directia Generala Infrastructura si Transport Naval (România)
 • Ministerul Federal de Transport, Inovatie si Tehnologie – Autoritatea Suprema de Navigatie (Austria)
 • Comisia Dunarii
 • Comisia Internationala pentru bazinul Raului Sava
 • Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin
 • OÖ Wirtschaftsbund (Austria)

Rezumat:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta promovarea unui sistem armonizat de pregatire si certificare a personalului navigant fluvial prin implementarea unor standarde comune de instruire la nivel european, elaborarea unui concept de nava scoala pentru Dunare si a unor concepte de simulatoare pentru navigatia interioara si operatiunile portuare, dezvoltarea si implementarea unei platforme de autoevaluare pentru personalul implicat în transportul de marfuri periculoase, crearea unei retele de cooperare între institutiile de învatamânt, partenerii sociali si sectorul privat din domeniul navigatiei si transportului pe ape interioare si organizarea de actiuni pilot pentru promovarea meseriilor si locurilor de munca din acest sector.

Buget total proiect: 1.655.955 Euro
Buget CERONAV: 401.374 Euro
Cofinantare Comisia Europeana 85%: 341.168 Euro
Cofinantare Statul Român 13%: 52.178 Euro
Confinatare CERONAV 2%: 8.028 Euro

Website Oficial:

http://www.hintproject.net
*Aceasta reprezinta viziunea autorului. Autoritatea de Management nu raspunde de utilizarile ulterioare ale informatiilor de mai sus.

Acronim
PLATINA

Platina logo

Program
Programul Cadru 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica/ Actiune de coordonare si sustinere.

Rolul CERONAV
Partener.

Contract de finantare
TREN/FP7TR/218362

Durata
iunie 2008 – mai 2012

Consortiu
22 institutii din 9 tari eurpene (Austria, Franta, Germania, Belgia, Olanda, România, Croatia, Ungaria, Finlanda)

Obiectivul principal

PLATINA reprezinta o actiune coordonata care are ca scop promovarea transportului pe ape interioare. Principalul obiectiv al proiectului îl reprezinta sustinerea Comisiei Europene, a Statelor Membre UE si a tarilor învecinate în implementarea programului de actiune NAIADES. PLATINA furnizeaza asistenta tehnica si organizatorica, asigurând în acelasi timp participarea activa a factorilor cheie.

Rezumat

Organizat în concordanta cu liniile NAIADES, proiectul PLATINA cuprinde cinci pachete de lucru pentru cele cinci arii de interes la nivel de politici în domeniu: piete, flota, meserii si competente, imagine si infrastructura.

Pachetul de lucru 1 (Piete) va ridica nivelul de constientizare privind oportunitatile oferite de piata în domeniul transportului pe ape interioare prin identificarea celor mai bune practici, contribuind astfel la realizarea unui cadru administrativ îmbunatatit si prin dezvoltarea unui portal de informare la nivel european.

Pachetul de lucru 2 (Flota) este menit sa consolideze coordonarea privind cercetarea în domeniu la nivel national si european.

Pachetul de lucru 3 (Meserii si competente) va contribui la gasirea unei solutii privind problema fortei de munca în sectorul transportului pe ape interioare la niovel european prin ridicarea gradului de constientizare, îmbunatatirea oportunitatilor de angajare si recunoasterea reciproca a calificarilor.

Pachetul de lucru 4 (Imagine) are ca scop coordonarea activitatilor de promovare a transportului pe ape interioare la nivel european prein extinderea retelei de cetre existente si prin pregatirea unei strategii comune de comunicare.

Pachetul de lucru 5 (Infrastructura) va contribui la îmbunatatirea retelei multimodale si sprijinirea implementarii sistemului RIS (River Information Services) în Europa ca punct de plecare pentru îmbunatatirea serviciilor de natura comerciala oferite de navigatia pe ape interioare.

Buget total: 8.350.000 Euro

Finatare europeana 100%: 8.350.000 Euro
Buget CERONAV: 71.454,60 Euro
Cheltuieli neeligibile calculate: 1.347 Euro

Neli logo

NELI – Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala focalizata pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare

Program: Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE), Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale”.

Rolul CERONAV: Coordonator de Proiect (Lead Partner)

Durata: 3 ani (aprilie 2009 – martie 2012)

Consortiu: 15 institutii din 8 tari (Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Croatia, Serbia si Ucraina) :

 • CERONAV – Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (RO)
 • via donau, Austria – Companie de reglementare a navigatiei pe ape interioare (AT)
 • Ennshafen GmbH, Austria Superioara (AT)
 • Universitatea de Stiinte Aplicate, Cercetare si Dezvoltare, Austria Superioara, (AT)
 • EAMA – Agentia Executiva Administratia Maritima (BG)
 • Universitatea de Tehnologie si Economie, Budapesta (HU)
 • Asociatia Nationala de Semnalizare Radio de Primejdie si Infocomunicatii (HU)
 • Universitatea Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (RO)
 • Autoritatea Navala Româna (RO)
 • Universitatea Tehnica Košice, Facultatea de Tehnologie cu sediul la Prešov (SK)
 • Universitatea Žilina, Departamentul de Transport pe Apa (SK)
 • Facultatea de Transport si Stiintele Traficului (HR)
 • Centrul de Dezvoltare a Navigatiei pe Ape Interioare (HR)
 • Scoala de Navigatie, Constructii Navale si Hidrotehnice (SR)
 • Academia Maritima Nationala Odessa (UA)

Observatori:

 • Comisia Dunarii
 • Ministerul Federal de Transport, Inovatie si Tehnologie – Autoritatea Suprema de Navigatie (Austria)
 • OÖ Wirtschaftsbund (Austria)
 • CN Administratia Porturilor Maritime Constanta S.A. (România)
 • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Directia Generala Infrastructura si Transport Naval (România)

Rezumat*

Obiectivul principal al proiectului îl reprezinta crearea unui cadru propice pentru o cooperare transnationala între tarile riverane Dunarii în scopul inovarii în domeniul tehnologiei si implementarii de politici comune si planuri de actiune concrete în domeniul navigatiei pe ape interioare.

Pentru a realiza acest obiectiv major, proiectul îsi propune urmatoarele: crearea unei retele de cooperare între diferitele organizatii din domeniul transportului pe ape interioare în vederea facilitarii schimbului de informatii si realizarii de activitati comune; elaborarea si implementarea de servicii de eLearning în sectorul navigatiei pe ape interioare în vederea reducerii decalajelor existente între regiunile Europei de sud-est; conceperea si implementarea de centre de informare si pregatire (în România la subunitatea CERONAV din Galati si în Austria la Ennshafen); sensibilizarea constiintei publice în ceea ce priveste rolul si importanta conceperii si implementarii metodelor inovatoare de instruire în domeniul navigatiei pe ape interioare pentru promovarea activitatilor specifice în rândul tinerilor.

Buget Total: 2.167.820 Euro

Finatare europeana (FEDR si IPA) 85%: 1.842.646 Euro
Buget CERONAV: 658.213 Euro

Cofinantare Statul Român 13%: 85.568 Euro
Confinatare CERONAV 2%: 13.164 Euro

Website Oficial

http://www.neliproject.eu

*Aceasta reprezinta viziunea autorului. Autoritatea de Management nu raspunde de utilizarile ulterioare ale informatiilor de mai sus.

Implementarea unui sistem de pregatire si management pentru sectorul transporturilor pe ape interioare

Program: PHARE 2002

Rolul CERONAV : Beneficiar

Durata: decembrie 2005 – noiembrie 2006

Autoritatea Contractanta a fost Ministerul de Finante, Autoritatea de Implementare a fost Ministerul Transporturilor. STC Group din Olanda a fost consultant pentru acest proiect.

Obiectivul principal: Pregatirea personalului de instruire din cadrul CERONAV si achizitia de echipamente si materiale didactice.

PHARE 2005 – Siguranta în transportul intermodal prin formare profesionala continua

Program: PHARE 2005

Rolul CERONAV : Solicitant si principalul beneficiar

Durata: 3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008

Parteneriat: CERONAV si CNPTI (Centrul National de Promovare a Transportului Intermodal)

Obiectivul principal: Dezvoltarea si furnizarea de cursuri de specializare profesionala, având în vedere proiectarea si furnizarea unui pachet de cursuri pe domeniile: transportul si manipularea marfurilor periculoase pe apa si pe uscat si amararea si distribuirea marfurilor în containere pentru transportul acestora în conditii de siguranta.

CAPRICO – Calitate si productivitate prin instruire continua

Program: PHARE 2005

Rolul CERONAV : Partener

Durata: 3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008

Parteneriat: CN APDM SA Galati si CERONAV

Obiectivul principal: Sprijinirea Guvernului României în implementarea unei politici privind dezvoltarea fortei de munca pentru a deveni mai adaptabila la schimbarile structurale, în contextul deficitului de competente pe piata fortei de munca prin instruirea, calificarea si recalificarea continua a acesteia pentru a raspunde cât mai bine nevoilor în evolutie. De asemenea, proiectul scoate în evidenta importanta dezvoltarii unei politici si culturi privind învatarea pe tot parcursul vietii

EWITA – Platforme web europene si concepte de instruire pentru transport intermodal pe ape interioare

Program: Marco Polo II – Apelul 2007/ Actiune Comuna de Învatare

Rolul CERONAV : Partener

Durata : iunie 2008 – iunie 2010

Obiectivul principal: Actualizarea platformei de e-learning INeS si implementarea unei noi platforme de e-learning pentru coridorul Rhin – Maas – Schelde. De asemenea, în cadrul acestui proiect s-a realizat un depozitar al schimburilor de date.

MarEng Plus – Instrumente de învatare a limbii engleze maritime

Program : Leonardo da Vinci 2008 /Transfer de inovatie

Rolul CERONAV : partener zero

Durata: 1 octombrie 2008 – 24 luni

Obiectivul principal : MarEng Plus a avut ca obiectiv principal extinderea instrumentului de învatare on-line a limbii engleze maritime MarEng, instrument dezvoltat în cadrul proiectului initial MarEng, finalizat în anul 2007.

Il lavoro nel porto sicuro

CERONAV, împreuna cu alti doi parteneri din Italia (Consorzio Formazione Logistica Intermodale – coordonatorul proiectului si INTEMPO SPA – partener regional) a fost implicat în proiectul cu finantare externa „Il lavoro nel porto sicuro”, proiect finantat din Fondul Social European, si a vizat urmatoarele obiective:

 • Cunoasterea la nivel transnational a modalitatilor efective pentru facilitarea pregatirii profesionale continue a resurselor umane care îsi desfasoara activitatea în porturi sau la bordul navelor, astfel încât sa obtina o privire generala asupra situatiei.
 • Compararea nivelului national si transnational în ceea ce priveste modalitatile de pregatire profesionala continua a resurselor umane care îsi desfasoara activitatea în porturi sau la bordul navelor.
 • Stabilirea unei retele transnationale în vederea schimbului continuu de practici si proceduri în domeniul formarii profesionale si al pregatirii profesionale continue a resurselor umane.
 • Stabilirea nivelului de capacitate si experienta al partenerilor în domeniul sigurantei la locul de munca a lucratorilor portuari si maritimi.

Pentru mai multe informatii, accesati pagina web a proiectului.

Last modified date: 27 July 2016