Proiecte finalizate

DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation – 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://www.derinnet.eu/

https://www.linkedin.com/showcase/derin-network

Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator: CERONAV – România

Parteneri:

 • Faculty of Transport and Traffic Sciences – UNIZG, Croația
 • Technical University of Varna – MQC-TUV, Bulgaria
 • STC Group – STC, Olanda
 • Latvian Maritime Academy – LMA, Letonia
 • Estonian Nautical School – ENS, Estonia

Parteneri Asociați:

 • Volga State University of Water Transport – VSUWT, Rusia
 • Kongsberg Digital As, Maritime Simulation – Norvegia
 • Wärtsilä Voyage – Irlanda

Durată proiect: 24 luni (01.03.2021 – 28.02.2023)

Buget total proiect aprobat de ANPCDEFP: 179.995 euro

Buget CERONAV:  42.725 euro plus 8.545 euro cofinanțare din fonduri proprii

Obiectiv general: îmbunătățirea capacităților instituționale și cooperarea transnațională pe mai multe niveluri a instituțiilor de educație și formare vocațională (VET) și a actorilor cheie pentru realizări educaționale și recunoașterea nivelului de calificare în interiorul și peste granițele naționale, pentru a asigura accesul la instrumente și tehnologii digitale pentru fiecare student/cursant și profesor/formator. Acest obiectiv general va fi atins prin 3 obiective specifice și prin elaborarea produselor intelectuale ale proiectului.

Parteneriatul co-finanțat de UE constă dintr-o școală VET, trei centre de formare maritimă și pe căi navigabile interioare, pe cont propriu sau ca parte a unor academii/universități tehnice maritime, o instituție de învățământ și cercetare care operează la nivel mondial și o instituție de învățământ superior.

Având ca scop îmbunătățirea capacității și eficienței instituțiilor de educație și formare profesională de a oferi formare digitală, cei 6 parteneri din tot atâtea țări UE (România, Bulgaria, Croația, Olanda, Letonia și Estonia) au decis să lucreze împreună în vederea îmbunătățirii formării digitale și a evaluării personalului din transportul naval printr-un nivel crescut de competențe digitale ale profesorilor/formatorilor, identificând nevoile actuale și provocările în ceea ce privește capacitatea acestora de a oferi educație digitală. Soluția comună s-a considerat a fi dezvoltarea unor instrumente și adaptarea soluțiilor digitale adecvate cu sprijinul furnizorilor de tehnologie, în calitate de parteneri asociați și părți interesate.

Prin adoptarea mai eficientă a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare într-o manieră consolidată și nu doar în anumite colțuri ale UE, rezultatele de înaltă calitate ale procesului educațional pot fi menținute chiar dacă mediul tradițional „în clasă” nu poate fi utilizat 100% din timp. Întrucât partea teoretică a instruirii este aproape complet disponibilă în format digital, proiectul DERIN se va concentra asupra instruirii practice, pentru ca măcar un anumit procent din aceasta să fie mutat în mediul digital.

Partenerii vor selecta modulele de învățare relevante adaptabile instrumentelor, aplicațiilor și resurselor multimedia inovatoare, vor testa și se vor familiariza cu instrumentele menționate folosind ochelari inteligenți pentru Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, camere video ușor de utilizat, software și aplicații speciale pentru producerea de astfel de materiale. Ulterior vor elabora materiale de învățare multimedia corespunzătoare (curriculum, metode de predare, proceduri, scenarii de jocuri de rol, filmări etc.) ca un set de instrumente pentru formarea practică, inclusiv un ghid pentru formatori. Pentru rezultate relevante, se vor desfășura activități de formare didactică găzduite de partenerii din Bulgaria și Letonia.


RELAR – REmote Learning and examination based on AR- 2020-1-NL01-KA226-VET-083043

https://relar.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-NL01-KA226-VET-083043

https://stc-group.nl/projects/relar-remote-learning-system-based-on-ar-in-maritime-vet-education/

 Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator:  STC Group – Olanda

Rol CERONAV: Partener

Parteneri:

 • CERONAV, România
 • Satakunta University of Applied Sciences – SAMK, Finlanda
 • Malta College of Arts, Science & Technology – MCAST, Malta
 • Šolski center Nova Gorica – Slovenia
 • University of La Laguna – ULL, Spania
 • University of the AEGEAN – UAEGEAN, Grecia

Parteneri Asociați:

 • Autoritatea Navală Română – ANR, România
 • Knowledge Concepts – Olanda
 • KOTUG International  – Olanda
 • WinNova – Finlanda
 • ONEX Syros Shipyards S.A – Grecia
 • Creative Solutions – Slovenia

Durată proiect: 24 luni (01.05.2021 – 30.04.2023)

Buget total proiect: 299.997 euro

Buget CERONAV: 30.990 euro plus 6.198 euro cofinanțare din fonduri proprii

Proiectul RELAR își propune să creeze un ecosistem al educației și formării profesionale (VET) în domeniul maritim, rezistent la crize, permițând învățarea și examinarea la distanță folosind Realitatea Augmentată (AR). Acesta abordează provocările cheie ale educației maritime și portuare cauzate de schimbările structurale datorate noilor tehnologii digitale și se concentrează pe adoptarea instrumentelor de realitate augmentată pentru a îmbunătăți rezultatele învățării.

RELAR este implementat de un consorțiu format din organizații europene din domeniul educației și formării profesionale și instituții de învățământ superior și va aborda toate deficiențele descoperite odată cu pandemia COVID-19, concentrându-se pe transferul expertizei și cunoștințelor organizațiilor industriale în îmbunătățirea securității, siguranței și eficienței prin sprijinirea lucrătorilor din prima linie prin intermediul tehnologiei. Ecosistemul educațional VET în domeniul maritim trebuie să devină mai rezistent la criză și să îmbunătățească capacitatea de adaptare la schimbările forțate impuse de situații de forță majoră. Fiind strâns legată de alte ecosisteme care au un rol major în economie și în societate în ansamblu (ecosistem portuar, ecosistem educațional național, european și internațional), educația maritimă trebuie să fie capabilă să absoarbă șocurile sociale generate de situațiile de criză și să asigure continuitatea procesului de învățare.


Proiect de mobilitate 2022-1-RO01-KA121-VET-000064245

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-RO01-KA121-VET-000064245

Apelul Național pentru propuneri de proiecte 2022

Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Beneficiar: CERONAV

Durată proiect: 1 iunie 2022 – 31 august 2023 (15 luni)

Buget: 65.185 euro

Prin intermediul acestui proiect, în perioada 2022 – 2023 se vor derula activități de mobilitate pentru expert consultanții și cursanții CERONAV implicați în Programele de calificare organizate în cadrul centrului, cu scopul de a le oferi participanților oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a CERONAV.


COMPETING – Competence Based Education and Training for Inland Navigation – 601165–EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA

https://www.iwt-competencies.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/601165-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA

Program de finanţare: Erasmus +

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2) Sector Skills Alliances

Iniţiator: STC Group – Olanda

Parteneri: 15 parteneri din 8 țări (Olanda, Franța, Germania, Belgia, Austria, Slovacia, Croația și România)

Durată proiect: 36 luni (ianuarie 2019 – decembrie 2021) + extindere până în iunie 2022

Buget proiect: 938.570 euro

Buget CERONAV:  54.181 euro

În acest proiect, pentru prima dată, toți factorii cheie cooperează la nivel european pentru a dezvolta un curriculum european larg recunoscut și modern pentru domeniul transportului pe ape interioare. Se lucrează împreună cu instituțiile de educație și formare din acest domeniu, partenerii sociali care reprezintă industria, cu autoritățile competente și organizațiile umbrelă.

Acest proiect va avea ca efect final implementarea legislației UE printr-un sistem comparabil pentru recunoașterea programelor educaționale și a echipajelor calificate corespunzător care vor deține un certificat al Uniunii.

COMPETING va deschide calea către introducerea unei educații și pregătiri viitoare bazate pe competențe pentru membrii echipajelor flotei de pe căile navigabile interioare pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Viitoarele certificate vor fi recunoscute în toată Europa. Soluțiile durabile, automatizarea și digitalizarea, precum și comunicarea la nivel european vor face parte din programele de educație și formare. Obiectivul final al proiectului este acela de a crește mobilitatea forței de muncă în sectorul de transport pe căile de navigație interioară.

Consorțiul COMPETING este format din diferite categorii de părți interesate. În primul rând, instituțiile de educație și formare din domeniul navigației pe căi interioare, care trebuie să își modifice programele de cursuri pentru a avea o educație și formare bazate pe competențe, recunoscute la nivel european. În al doilea rând, partenerii sociali (angajatori și sindicate) reprezentând industria și membrii echipajelor. În final, autoritățile competente și organizațiile umbrelă, precum și membrii Comitetului Consultativ.

CERONAV coordonează pachetul de lucru 3 în care se desfășoară următoarele activități, conform planului de lucru:

 • colectarea celor mai relevante rezultate din proiecte europene care s-au finalizat sau care sunt în derulare, cu privire la materiale didactice pentru pregătirea profesională a personalului din navigația pe ape interioare;
 • elaborarea unei structuri cadru pentru programele educaționale/elaborarea unei structuri cadru pentru manualele de curs;
 • elaborarea a 14 manuale de curs, din care 7 pentru programul educațional care se adresează personalului de nivel operațional și 7 pentru programul educațional care se adresează personalului de nivel managerial, pe baza cerințelor din Standardele de competențe CESNI;
 • elaborarea unei structuri cadru pentru Carnetul European pentru înregistrarea timpului de Instruire (European Training Record Book). Versiunea finală a acestui document va fi trimisă catre CESNI pentru a fi inclusă în planul de lucru care urmează să fie adoptat ca standard opțional pentru IWT.

ETRB-ML și ETRB-OL, au fost redactate și trimise consorțiului si se așteaptă feedback. Versiunile finale ale acestor două documente vor fi trimise de asemenea, către CESNI.

 • sesiuni de instruire online a formatorilor pentru deprinderea tehnicilor de instruire având ca bază manualele de curs și modulele de instruire în format e-learning.

Prima sesiune de formare a formatorilor a avut loc în aprilie 2021 – Comunicare – Nivel Managerial. CERONAV, prin experții implicați în proiect a organizat și coordonat această sesiune cu o durată de 5 zile, desfășurată atât offline, cât și online.


GRENDEL – Green and Efficient Danube Fleet

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/grendel

Program de finanţare: Programul Transnațional Dunărea

Axa Prioritară 3: Conectivitate în Regiunea Dunării

Obiectiv Specific 3.1: Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a  accesibilității egale a zonelor rurale şi urbane

Coordonator: Pro Danube International, Austria

Rolul CERONAV: Partener

Parteneri: 13 organizații din 8 țări și alți 13 parteneri asociați (Austria, Germania, Ungaria, Bulgaria, România, Serbia, Croația și Slovacia)

Durată proiect: 30 luni (iunie 2018 – noiembrie 2020)

Buget proiect: 1.824.999.20 EUR (85% finanțare FEDR/IPA, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie)

Buget CERONAV: 83.400 EUR

Durata lungă de viață a navelor de navigație interioară, costurile ridicate de investiții, capacitatea redusă de reinvestire a operatorilor flotei dunărene, împreună cu deficitul de cunoștințe despre tehnologiile ecologice existente și lipsa acțiunilor și stimulentelor publice impun bariere severe pentru adaptarea flotei fluviale a Dunării la viitoarele obiective europene de politică de mediu și cu privire la navigația pe căile navigabile interioare.

Proiectul GRENDEL a oferit sprijin operatorilor flotei dunărene și omologilor publici ai acestora în procesul de modernizare ecologică și economică a sectorului și în definirea și implementarea măsurilor de tranziție necesare. Activitățile special concepute în acest scop au sporit gradul de conștientizare a operatorilor și sectorului flotei dunărene cu privire la impactul noilor reglementări, tehnologiilor avansate care reduc poluanții atmosferici și consumului de energie al navelor interioare, precum și asupra îmbunătățirii proceselor de gestionare a transporturilor și logisticii care utilizează digitalizarea.

Atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice au fost atinse prin: colaborare internațională intensă între părțile interesate din domeniul public și privat în activitățile de transfer de know-how pentru strategia și acțiunile de modernizare a flotei dunărene; elaborarea unor concepte inovatoare de nave tehnice și procese îmbunătățite de gestionare a transportului și logisticii operatorilor de flote și diseminarea lor ca bune practici, vizând consolidarea poziției competitive a navigației interioare;  dezvoltarea Modelului schemei de ajutor de stat și instrumente financiare inovatoare drept orientare pentru țările riverane dunărene cu scopul de a dezvolta scheme naționale de ajutor de stat pentru modernizarea flotei în funcție de nevoile, cerințele și condițiile administrative specifice fiecărei țări în parte (luând în considerare prioritățile pentru tehnologii ecologice și volumele potențiale de investiții).

A fost elaborat și un raport ce oferă o imagine cuprinzătoare a competențelor resurselor umane din sectorul căilor navigabile interioare precum și a cerințelor de pregătire și formare și adaptarea acestora la noile tehnologii din domeniu. Aspectele de modernizare a flotei abordate de GRENDEL au fost: utilizarea combustibililor alternativi și cu emisii reduse de carbon, reducerea emisiilor de poluanți atmosferici (CO2, NOx, pulberi în suspensie), consumul total de energie și procesele de gestionare a transportului și logisticii pentru a asigura o integrare mai bună a transportului pe Dunăre în lanțurile logistice prin noi servicii (inclusiv serviciile de informații fluviale – RIS), furnizarea de date digitale, precum și instrumente dedicate pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor flotei.

Proiectul s-a încheiat oficial la data de 30 noiembrie 2020.


Innovative SKILLSEfficient and sustainable Danube navigation based on forward looking competecies

Innovative Skills

Program de finanţare: Programul Transnațional Dunărea – Seed Money Facility

Axa Prioritară 4: Buna guvernanță în regiunea Dunării

Obiectiv Specific 4.2: Sprijinirea guvernanței și implementării SUERD

Rolul CERONAV: Coordonator de proiect (Lead Partner)

Partener: FPZ – Faculty of Transport and Traffic Sciences, Croația

Durată proiect: 12 luni (septembrie 2018 – august 2019)

Buget proiect: 50.000 euro (85% finanțare FEDR, 13% finanțare națională și 2% co-finanțare proprie)

Buget CERONAV: 29.500 euro

În esență, în conformitate cu obiectivele programului, proiectul Innovative SKILLS a pregătit o propunere de proiect de o mai mare amploare care să găsească cele mai bune soluții transnaționale pentru a reduce decalajul dintre nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii și instituțiile de educație și instruire care pregătesc viitorii angajați din sectorul apelor interioare.

Proiectul va încerca să rezolve lipsa de personal calificat prin alinierea competențelor la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și să promoveze spiritul antreprenorial pentru afacerile din domeniul navigației pe Dunăre în rândul tinerilor și adulților.

Continuând obiectivele stabilite în proiectul Danube SKILLS și pornind de la provocările identificate de Agenda Socială a CE în domeniul transporturilor, proiectul încearcă să ofere soluții care să garanteze că navigația pe apele interioare devine un sector mai atractiv, în special pentru tineri, pentru întinerirea personalului, în proporție mare cu vârste de peste 50 de ani.

CERONAV a participat la toate activitățile din proiect, respectiv:

 • Pachetul de lucru Administrativ;
 • Pachetul tehnic 1 al cărui rezultat a fost un raport privind situația ofertei și a cererii de competențe inovatoare orientate spre viitor în sectorul navigației pe ape interioare. Pachetul a inclus următoarele activități:
 1. Studiu privind oferta de cursuri de calificare și formare profesională în sectorul de transport fluvial în țările din bazinul fluviului Dunărea;
 2. Studiu privind actualele și viitoarele cerințe ale unui sistem de transport cu adevărat integrat, în conformitate cu progresul tehnologic. În cadrul acestui studiu vor fi identificate și cerințele actualelor politici europene, precum și abilitatea și disponibilitatea diferitelor segmente ale industriei apelor interioare de a adopta cerințele politicilor și inițiativelor UE;
 3. Analiza diferențelor dintre cele două părți, cerere și ofertă, ce se va baza pe informațiile colectate în activitățile anterioare.
 • Pachetul tehnic 2 al cărui rezultat a fost planul de lucru al viitorului proiect și a constat în următoarele activități:
 1. Structura propunerii pentru viitorul proiect;
 2. Planul de lucru pentru viitorul proiect;
 3. Planul de buget pentru viitorul proiect
 • Pachetul tehnic 3 al cărui rezultat a fost un raport asupra viitoarelor instrumente financiare, cu următoarele activități:
 1. Analiza surselor de finanțare;
 2. Stabilirea pașilor de parcurs după finalizarea proiectului Seed Money

Danube SKILLS – Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-skills

Program de finanţare: Programul Transnaţional Dunărea

Axa Prioritară 4: Buna guvernanță în regiunea Dunării

Obiectiv Specific 4.1: Îmbunătățirea capacității instituţionale de a răspunde provocărilor sociale

Rolul CERONAV: Coordonator de proiect (Lead Partner)

Parteneri: 22 organizații – 15 parteneri din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Serbia si România și 7 parteneri asociaţi – Comisia Rinului (CCNR), Comisia Dunării (DC), Comisia Sava, Ministerul Transporturilor din Cehia, Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi, Asociaţia EDINNA, Asociaţia Ape interioare şi Căi Navigabile din Germania.

Durată proiect: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Buget proiect: 2.023.100 euro

Buget CERONAV: 467.000 euro

Proiectul are două obiective principale:

 1. Capitalizarea rezultatelor proiectelor anterioare, NELI şi HINT, implementate de CERONAV ca Lead Partner pe Programul Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-Est şi continuarea procesului de armonizare a sistemului de educaţie din sectorul navigaţiei pe ape interioare iniţiat prin recunoaşterea cursului de calificare marinar obţinută în HINT.

Proiectul va sprijini implementarea în regiunea Dunării a noii Directive europene privind recunoașterea calificărilor în sectorul de navigație pe ape interioare, directivă care va stabili noile standarde europene de educaţie, training şi certificare în transportul fluvial prin:

 • organizarea de workshopuri de informare şi diseminare a Directivei în cele 7 ţări;
 • elaborarea a două cursuri model;
 • organizarea de acţiuni pilot pentru testarea celor două cursuri;
 • elaborarea unui studiu privind situaţia actuală a sistemului de educaţie şi instruire în domeniu din regiunea Dunării şi a obstacolelor identificate în adoptarea standardelor europene;
 • elaborarea şi validarea cu ajutorul Comisiilor de specialitate (CCNR şi DC) şi sub îndrumarea Comisiei Europene a unei strategii transnaţionale pe termen mediu şi lung privind implementarea noii Directive europene privind recunoașterea calificărilor în sectorul de navigație pe ape interioare în regiunea Dunării.

2.Actualizarea şi elaborarea de informaţii, instrumente şi servicii logistice moderne în vederea integrării navigaţiei pe Dunăre în soluţii moderne de transport care să conducă la reducerea costurilor şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Proiectul s-a încheiat oficial la 30 iunie 2019.


GREEN DANUBE – Integrated transnational policies and practical solutions for an environmentally-friendly IWT system in the Danube region

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/green-danube

Sumar proiect la final (povestea) –

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/green-danube/section/our-story

Program de finanțare: Programul Transnaţional Dunărea

Axa Prioritară 3: Connectivitate în regiunea Dunării

Obiectiv Specific 3.1: Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale şi urbane

Rolul CERONAV: Coordonator de proiect (Lead Partner)

Parteneri: 10 parteneri din 7 țări (România, Austria, Ungaria, Germania, Croația, Serbia și Bulgaria) și 6 parteneri asociați (România, Bulgaria, Ungaria și Serbia)

Durată proiect: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Buget proiect: 1.586.244 euro

Buget Ceronav: 457.244 euro

Sectorul transporturilor este recunoscut ca un contribuitor major la emisiile poluante din aer, prin urmare, susținerea modurilor de transport ecologice precum transportul pe căi navigabile interioare este o prioritate în regiunea Dunării. Cu toate acestea, chiar și emisiile de IWT trebuie reduse la minimum și de aceea se depun eforturi în această direcție. În plus, discrepanța uriașă între transportul pe Rin și pe Dunăre necesită o abordare transnațională comună și un potențial mai bine exploatat al Dunării prin multimodalitate și o modernizare sporită a flotei.

Proiectul GREEN DANUBE a vizat atât consolidarea capacității instituționale, cât și individuale prin implicarea activă în reducerea emisiilor de poluanți de-a lungul Dunării. Obiectivele au fost atinse prin: măsurătorile de emisii, cooperarea în sectorul Dunării, care a fost îmbunătățită prin evaluarea tehnologiilor ecologice și a celor mai bune practici, prin crearea unei baze de date care să includă toate acestea și prin furnizarea unei strategii pentru ecologizarea transportului pe Dunăre și o agendă politică în sprijinul legislației UE. În plus, trei centre fixe de informare asupra mediului (Environmental Information Centres) au fost dezvoltate în tot atâtea țări, iar un centru mobil a acoperit celelalte patru țări din parteneriat într-o campanie menită să sensibilizeze publicul cu privire la această problemă. De asemenea, a fost elaborată o strategie de cooperare transnațională între EIC, organizații internaționale și asociații și de a contribui la un transport durabil pe apele interioare.

Capacitatea individuală a fost îmbunătățită prin interacțiunile de învățare organizate pe toată durata proiectului, de la întâlniri individuale la ateliere naționale, acțiuni pilot și evenimente internaționale care au creat modele de cooperare de lungă durată. Sute de persoane din zeci de organizații au fost direct implicate în activitățile și rezultatele acestui proiect: parteneri de proiect, parteneri strategici asociați, părți interesate și participanți la evenimente, pe lângă organizațiile naționale și internaționale care au fost informate în mod regulat cu privire la progresul proiectului.

Proiectul s-a încheiat oficial la 30 iunie 2019.


IWTCOMP – Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training

https://www.ceronav.ro/wp-content/uploads/2016/07/STCG_17281_leaflet_IWTCOMP_HR_DWD.pdf

Program de finanțare: Erasmus+

Acțiunea cheie KA2: Cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici

Acțiunea: Parteneriate strategice

Coordonator proiect: STC-Group, Olanda

Rolul CERONAV: Partener

Parteneri: 6 parteneri din 4 țări (Olanda, România, Slovacia și Germania)

Durată proiect: 30 luni (septembrie 2016 – februarie 2019)

Buget CERONAV: 15.381 euro finanțare europeană + 3.845 euro contribuţie proprie

Consorțiul a fost format din 6 parteneri de proiect din 4 țări, respectiv Ceronav și Universitatea din Craiova, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) – România; Zilinska Univerzita v Ziline – Slovacia; Schiffer-Berufskolleg RHEIN – Germania; Stichting Dunamare Onderwijsgroep și Maritieme Academie Harlingen – Olanda.

IWTCOMP pregătește personalul care lucrează în transportul pe ape interioare precum şi în instituții de instruire, evaluare şi examinare în folosirea metodei învăţării şi educării pe bază de competenţe.

STCIN – Standardele de Instruire şi Certificare a Personalului din Transportul pe ape interioare va deveni standardul în educația pe ape interioare la nivel european. STCIN este elaborat pe baza tabelelor de competenţă pentru personalul care lucrează la bordul navelor, atât la nivel operațional, cât și managerial şi stabileste competențele cheie minime pentru personalul care lucrează la bordul navelor ce navigă pe ape interioare pe întreg teritoriul UE.

Proiectul a avut următoarele rezultate:

 • un tabel de competențe conform Standardului de competențe și nivelelor EQF- cadrului european de calificări;
 • o colecție de cele mai bune practici în educația pe bază de competenţe;
 • un manual didactic și un curs train-the-trainer – de formare instructori în educația bazată pe competențe.

Prin acest proiect se pun bazele educației și formării profesionale la nivel european în transportul pe ape interioare în UE, se va asigura că fiecare cursant/candidat va beneficia de această metodă și va fi capabil să lucreze în transportul pe ape interioare în orice stat membru al UE. Candidații vor beneficia de o instruire de înaltă calitate asigurată de instructori foarte bine pregătiţi și îşi vor forma competenţele necesare pentru a lucra în sectorul pe ape interioare. Acest lucru va avea ca rezultat mai mari şanse de a fi angajat în acest sector.

De asemenea, instructorii formaţi în cadrul proiectului IWTCOMP (cel puțin 20 instructori) vor pregăti la rândul lor alţi viitori instructori folosind materialul elaborat în proiect, astfel facilitând introducerea educației și instruirii pe bază de competențe în toate instituțiile de educație, instruire și formare pentru transportul pe ape interioare în UE. Pentru a realiza acest lucru, IWTCOMP va introduce competențele în programa analitică pentru transportul pe ape interioare.

În februarie 2019 s-a finalizat cu succes implementarea proiectului.


HINT– Harmonized Education through Education and Information Technology (continuare proiect NELI)

http://www.hintproject.net/

Program de finanțare: Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei (SEE)

Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea accesibilității

Aria de Intervenție 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”

Rolul CERONAV: Coordonator de proiect (Lead Partner)

Parteneri: 18 organizații din 8 țări (Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Croația, Serbia și Ucraina)

Durată proiect: 25 luni (decembrie 2012 – decembrie 2014)

Buget proiect: 1.535.688,36 euro

Buget CERONAV: 411.374 euro

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unui sistem armonizat de pregătire și certificare a personalului navigant fluvial prin implementarea unor standarde comune de instruire la nivel european, elaborarea unui concept de navă școală pentru Dunăre și a unor concepte de simulatoare pentru navigația interioară și operațiunile portuare, dezvoltarea și implementarea unei platforme de autoevaluare pentru personalul implicat în transportul de mărfuri periculoase, crearea unei rețele de cooperare între instituțiile de învățământ, partenerii sociali și sectorul privat din domeniul navigației și transportului pe ape interioare și organizarea de acțiuni pilot pentru promovarea meseriilor și locurilor de muncă din acest sector.


TTIET – Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training

Program de finațare: Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie

Coordonator proiect: Stichting STC-Group, Rotterdam, Olanda

Rolul CERONAV: Partener

Parteneri: 7 organizații din 4  ţări (Olanda, Germania, Belgia şi România)

Durată proiect: 30 luni  (octombrie 2013 – martie 2016)

Buget proiect: 279.417 euro

Buget CERONAV: 23.745 euro

Proiectul a urmărit elaborarea unui curs privind utilizarea simulatoarelor pentru instruirea şi evaluarea personalului navigant pe ape interioare. Toţi partenerii din acest proiect sunt membri ai asociaţiei EDINNA – Education in Inland Navigation, organizaţie cuprinzând 28 centre de educaţie şi instruire pe transportul pe ape interioare din 15 ţări europene. Asociaţia EDINNA recunoaște că toţi membrii utilizează același sistem de căi navigabile folosind însă sisteme educaţionale diferite motiv pentru care îşi propune să elaboreze un sistem armonizat de educaţie, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând astfel nivelul de siguranţă pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului în  Uniunea  Europeană.

Proiectul a analizat în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. S-a analizat în ce formă această abordare  este posibilă pentru sectorul de navigaţie interioară și s-a elaborat o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs formare formator, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare (STCIN).

Proiectul a fost finalizat cu succes pe 31 martie 2016.


PLATINA IIPlatform for the Implementation of NAIADES

(continuare proiect PLATINA)

https://navigation.danube-region.eu/platina-ii-platform-for-the-implementation-of-naiades/

http://www.ceronav.ro/wp-content/uploads/2016/07/PLATINA-II.pdf

Program de finanţare: Programul Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Apelul FP7 Transport 2012-MOVE-1

Coordonator proiect: via donau, Austria

Rolul Ceronav: Partener

Parteneri: 12 organizații din 7 țări (Austria, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Croația și România)

Durată: 35 luni (aprilie 2013 – februarie 2016)

Buget proiect: 1.999.995 euro

Buget CERONAV: 51.935 euro

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă susţinerea Comisiei Europene, a Statelor Membre UE şi a ţărilor învecinate în implementarea programului de acţiune NAIADES, Ceronav fiind implicat în pachetul de lucru Meserii şi competenţe dedicat armonizării standardelor de educaţie în domeniul de navigaţie şi logistică pe ape interioare.

PLATINA II se bazează pe rezultatele proiectului PLATINA (2008 – 2012) și vizează punerea în aplicare a celor cinci domenii de acțiune ale programului NAIADES I, respectiv piețe, flotă, meserii și competențe, imagine, infrastructură.

Respectând recomandările din Cartea albă privind poziția pe piață și creşterea perfomanţelor sectorului de navigaţie pe ape interioare, PLATINA II va elabora cunoștințe multidisciplinare și va extinde baza de acțiune a proiectului anterior PLATINA I, prin reunirea principalelor părți interesate din politică, industrie, cercetare și sectorul de navigație interioară.

PLATINA II, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, va stabili un plan pentru punerea în aplicare a acțiunilor selectate pe parcursul proiectului și susținerea acțiunilor de tip permanent.

CERONAV a participat la implementarea următoarelor activităţi din pachetul de lucru 3, Meserii şi Competenţe:

 • Dezvoltarea de standarde tehnice pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică pentru personalul navigant din sectorul navigaţiei pe ape interioare;
 • Elaborarea unei cărţi electronice standard cu stagiul de îmbarcare pe navă;
 • Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educației logistice.

LNG Masterplan Rhine-Main-Danube

http://www.lngmasterplan.eu/index.html

 Program de finanțare: TEN-T (Trans European Transport Network)

Coordonator proiect: Pro Danube Management GmbH, Austria

Rolul CERONAV: Partener

Parteneri: 33 de parteneri din 12 ţări europene (Austria, Olanda, România, Bulgaria, Belgia, Cehia, Germania, Franța, Luxemburg,  Slovacia,  Italia,  Cipru)  inclusiv  5  parteneri  din  România

Durată proiect: 36 de luni (ianuarie 2013 – decembrie 2015)

Buget proiect: 80.520.000 euro

Buget CERONAV: 190.400 euro

LNG Masterplan a avut ca scop crearea unui cadru legislativ și logistic pentru utilizarea gazului natural lichefiat drept combustibil ecologic și eficient pe axa Main-Rin-Dunăre.

Acest proiect a avut o contribuție importantă pentru iniţierea implementării  LNG  în  sectorul  navigației  pe  ape  interioare  și  a  reprezentat  un  efort  comun  al  porturilor  maritime  și fluviale, al autorităţilor, operatorilor de barje, furnizorilor de tehnologie și de energie în îndepărtarea barierelor de pe piaţă și realizarea unui lanţ de furnizare LNG pe axa Rin- Main- Dunăre.

Proiectul a pavat drumul  pentru  utilizarea  gazului  natural  lichefiat  la  scară largă, ca marfă și combustibil, fiind metaforic prezentat ca prima arteră LNG din Europa.

Proiectul a avut 6 activităţi: Analiză cadru și de piaţă, Concepte tehnologice și operaţionale, Soluţii pentru nave și terminale, Cadrul de reglementare, Construcţia de nave și terminale și Management proiect. Au fost întocmite studii de fezabilitate, concepte tehnice, s-au efectuat teste și au fost construite nave și terminale LNG ce au fost integrate în procesele de reglementare ale autorităților, au fost întocmite rapoarte și evaluari tehnice, au fost organizate grupuri de lucru și mese rotunde. LNG Masterplan a elaborat o strategie completă pentru implementarea LNG ca marfă și combustibil pe axa Main – Rin – Dunăre precum și linii directoare și recomandări.

CERONAV  a  fost  implicat  în  principal  in  subactivitatea  numită  Cerinţe  de  educaţie în cadrul căreia  au  fost  elaborate  programe analitice si planuri de lectie pentru mai multe categorii de personal pentru a se asigura acoperirea completăa lanţului logistic ce implică utilizarea și transportul LNG, respectiv:

1.Membrii de echipaj în navigaţia pe ape interioare – utilizarea LNG ca marfă și combustibil  2.Personalul din terminale

3.Personalul din staţiile de bunkeraj

4.Personalul de execuţie și de conducere din firme

5.Inspectorii de la autorităţile competente  6.Studenţii din lantul logistic

Conferinţa finală a proiectului organizată la Rotterdam în perioada 15 – 16 decembrie 2015 a marcat închiderea proiectului și finalizarea cu succes a activităţilor sale.


NELI – Cooperation network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions

https://navigation.danube-region.eu/neli-cooperation-network-for-logistics-and-nautical-education-focusing-on-inland-waterway-transport-in-the-danube-corridor-supported-by-innovative-solutions-project-example-in-eusdr-action-plan/

Program de finanțare: Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei (SEE)

Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea accesibilității

Aria de Intervenție 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”

Rolul CERONAV: Coordonator de Proiect (Lead Partner)

Parteneri: 15 organizații din 8 țări (Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Croația, Serbia și Ucraina)

Durată proiect: 36 luni (aprilie 2009 – martie 2012)

Buget proiect: 2.167.820 euro

Buget CERONAV: 658.213 euro

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea unui cadru propice pentru o cooperare transnațională între țările riverane Dunării în scopul inovării în domeniul tehnologiei și implementării de politici comune și planuri de acțiune concrete în domeniul navigației pe ape interioare.

Pentru a realiza acest obiectiv major, proiectul își propune următoarele: crearea unei rețele de cooperare între diferitele organizații din domeniul transportului pe ape interioare în vederea facilitării schimbului de informații și realizării de activități comune; elaborarea și implementarea de servicii de eLearning în sectorul navigației pe ape interioare în vederea reducerii decalajelor existente între regiunile Europei de Sud-Est; conceperea și implementarea de centre de informare și pregătire (în România la subunitatea CERONAV din Galați și în Austria la Ennshafen); sensibilizarea conștiinței publice în ceea ce privește rolul și importanța conceperii și implementării metodelor inovatoare de instruire în domeniul navigației pe ape interioare pentru promovarea activităților specifice în rândul tinerilor.


PLATINA

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/eu-platina-project-platform-implementation-naiades

 Program de finanțare: Programul Cadru 7 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică / Acțiune de coordonare și susținere

Coordonator proiect: via donau, Austria

Rolul CERONAV: Partener

Parteneri: 22 organizații din 9 țări europene (Austria, Franța, Germania, Belgia, Olanda, România, Croația, Ungaria și Finlanda)

Durată proiect: 48 luni (iunie 2008 – mai 2012)

Buget proiect: 8.350.000 euro

Buget CERONAV: 71.454,60 euro

Consorțiul a fost format din 22 organizații din 9 țări europene (Austria, Franța, Germania, Belgia, Olanda, România, Croația, Ungaria, Finlanda). PLATINA reprezintă o acțiune coordonată care are ca scop promovarea transportului pe ape interioare. Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă susținerea Comisiei Europene, a Statelor Membre UE și a țărilor învecinate în implementarea programului de acțiune NAIADES. PLATINA furnizează asistență tehnică și organizatorică, asigurând în același timp participarea activă a factorilor cheie.

Organizat în concordanță cu directivele NAIADES, proiectul PLATINA cuprinde cinci pachete de lucru pentru cele cinci arii de interes la nivel de politici în domeniu: piețe, flotă, meserii și competențe, imagine și infrastructură.

Pachetul de lucru 1 (Piețe) a ridicat nivelul de conștientizare privind oportunitățile oferite de piața în domeniul transportului pe ape interioare prin identificarea celor mai bune practici, contribuind astfel la realizarea unui cadru administrativ îmbunătățit și prin dezvoltarea unui portal de informare la nivel european.

Pachetul de lucru 2 (Flotă) a fost menit să consolideze coordonarea privind cercetarea în domeniu la nivel național și european.

Pachetul de lucru 3 (Meserii și competențe) a contribuit la găsirea unei soluții privind problema forței de muncă în sectorul transportului pe ape interioare la nivel european prin ridicarea gradului de conștientizare, îmbunătățirea oportunităților de angajare și recunoașterea reciprocă a calificărilor.

Pachetul de lucru 4 (Imagine) a avut ca scop coordonarea activităților de promovare a transportului pe ape interioare la nivel european prin extinderea rețelei de centre existente și prin pregătirea unei strategii comune de comunicare.

Pachetul de lucru 5 (Infrastructură) a contribuit la îmbunătățirea rețelei multimodale și sprijinirea implementării sistemului RIS (River Information Services) în Europa ca punct de plecare pentru îmbunătățirea serviciilor de natură comercială oferite de navigația pe ape interioare.


EWITA – Platforme web europene și concepte de instruire pentru transport intermodal pe ape interioare

http://www.ria.org.ro/ria/file/EWITA_Newsletter%20No1%20June%202009.pdf

Program de finanțare: Marco Polo II – Apelul 2007/ Acțiune Comună de Învățare

Rolul CERONAV: Partener

Durată proiect: 24 luni (iunie 2008 – iunie 2010)

Obiectivul principal: Actualizarea platformei de e-learning INeS și implementarea unei noi platforme de e-learning pentru coridorul Rhin – Maas – Schelde.

Platformele EWITA au combinat conținutul european cu cel regional sau național specific. Pentru a facilita actualizarea și sincronizarea, a fost proiectat un depozit de conținut pan-european care să permită o administrare usoară a obiectelor comune de învățare disponibile pentru diferite subiecte. Inovațiile EWITA au inclus, de asemenea, proiectarea grupurilor de învățare pentru utilizatorii vizați ai platformelor, elemente multimedia suplimentare și tehnologii moderne de învățare (de exemplu animații, elemente interactive, streaming video și audio).


MARENG PLUSInstrumente de învățare a limbii engleze maritime

(continuare a proiectului MarEng)

 https://www.up2europe.eu/european/projects/maritime-english-learning-tool-mareng-plus_119834.html

Program de finanțare: Leonardo da Vinci 2008 /Transfer de inovație

Rolul CERONAV: Partener zero

Durată proiect: 24 luni (octombrie 2008 – septembrie 2010)

Obiectivul principal : MarEng Plus a avut ca obiectiv principal extinderea instrumentului de învățare on-line a limbii engleze maritime MarEng, instrument dezvoltat în cadrul proiectului inițial MarEng, proiect transnațional finanțat prin Programul Leonardo da Vinci și finalizat în anul 2007.

În primul an al existenței sale, instrumentul de învățare a fost utilizat pe scară largă de diferite grupuri de utilizatori (de exemplu, studenți și muncitori din domneniul maritim) din întreaga lume. Cu toate acestea, pe baza feedbackului primit, instrumentului îi lipsea conținut relevant. În ultimii ani, în întreaga lume a existat un interes din ce în ce mai mare pentru problemele legate de securitate și mediu, și același lucru este valabil și pentru industria maritimă. Prin urmare, proiectul MarEng Plus a fost realizat pentru crearea de materiale noi pe temele mediului marin și securitatea maritimă. Feedback-ul a relevat, de asemenea, că elevii de nivel inferior de limba engleză aveau nevoie de un nivel elementar, deoarece instrumentul original de învățare MarEng constă doar în niveluri intermediare și avansate.

Profesorii care foloseau instrumentul MarEng au considerat că procesul lor de predare poate fi eficientizat prin crearea unui manual al profesorilor. Prin urmare, crearea unui nivel elementar și a unui manual al profesorului au făcut parte din proiectul MarEng Plus.

Deoarece lucrătorii din domeniul maritim în special sunt foarte mobili, a fost de asemenea potrivit să găsim soluții pentru a transfera instrumentul de învățare MarEng în mediul de învățare mobil. Prin urmare, proiectul a inclus și transferul glosarului maritim MarEng într-o formă care poate fi utilizată într-un telefon mobil, chiar dacă telefonul nu este conectat la satelit.

Toate activitățile proiectului au fost desfășurate de un grup de parteneri reprezentând mai multe țări ale Uniunii Europene, majoritatea partenerilor fiind aceeași ca în proiectul MarEng anterior. Experiența vastă a partenerilor în industria de transport maritim și predarea limbii engleze maritime au reprezentat o bază solidă pentru succesul proiectului. Echipa de proiect MarEng Plus a prevăzut un impact puternic și larg prin diseminarea continuă a instrumentului de învățare MarEng în întreaga lume către toate tipurile de utilizatori. Ca urmare a proiectului MarEng Plus, instrumentul de învățare MarEng a fost transferat în grupuri noi de utilizatori și zone geografice. Munca de diseminare este realizată în continuare de către echipa de parteneri.


PHARE 2005 – Siguranță în transportul intermodal prin formare profesională continuă

Program de finanțare: PHARE 2005

Rolul CERONAV: Solicitant și principalul beneficiar

Durată proiect: 12 luni (3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008)

Parteneriat: 2 parteneri (CERONAV și Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal – CNPTI) – România

 Obiectivul principal: Dezvoltarea și furnizarea de cursuri de specializare profesională, având în vedere proiectarea și furnizarea unui pachet de cursuri pe domeniile: transportul și manipularea mărfurilor periculoase pe apă și pe uscat și amararea și distribuirea mărfurilor în containere pentru transportul acestora în condiții de siguranță.


CAPRICO – Calitate și productivitate prin instruire continuă

https://www.romanian-ports.ro/caprico/uploads/files/Obiectivul%20specific.pdf

Program de finanțare: PHARE 2005

Rolul CERONAV: Partener

Durată proiect: 12 luni (3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008)

Parteneriat: 2 organizații (CN APDM SA Galati și CERONAV) – România

Buget proiect: 85.692 euro

Obiectivul principal: Sprijinirea Guvernului României în implementarea unei politici privind dezvoltarea forței de muncă pentru a deveni mai adaptabilă la schimbările structurale, în contextul deficitului de competențe pe piața forței de muncă, prin instruirea, calificarea și recalificarea continuă a acesteia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluție. De asemenea, proiectul scoate în evidență importanța dezvoltării unei politici și culturi privind învățarea pe tot parcursul vieții.


PHARE 2002 – Implementarea unui sistem de pregătire și management pentru sectorul transporturilor pe ape interioare

 Program de finanțare: PHARE 2002

Rolul CERONAV: Beneficiar

Durată proiect: 12 luni (decembrie 2005 – noiembrie 2006)

 Autoritatea Contractantă a fost Ministerul de Finante, Autoritatea de Implementare a fost Ministerul Transporturilor. STC Group din Olanda a fost consultant pentru acest proiect.

Obiectivul principal: Pregătirea personalului de instruire din cadrul CERONAV și achiziția de echipamente și materiale didactice.


IL LAVORO NEL PORTO SICURO

https://www.port.venice.it/it/il-lavoro-nel-porto-sicuro.html

https://www.port.venice.it/files/page/sintesiprogettoperweb.pdf

Program de finanțare: POR 2007-2013 Regiunea Veneția

Rolul CERONAV: Beneficiar

Împreună cu alți doi parteneri din Italia, Consorzio Formazione Logistica Intermodale – coordonatorul proiectului și INTEMPO SPA – partener regional, CERONAV a fost implicat în proiectul cu finanțare externă „Il lavoro nel porto sicuro”, proiect finanțat din Fondul Social European care a vizat următoarele obiective:

 • Cunoașterea la nivel transnațional a modalităților efective pentru facilitarea pregătirii profesionale continue a resurselor umane care își desfășoară activitatea în porturi sau la bordul navelor, astfel încât să obțină o privire generală asupra situației.
 • Compararea nivelului național și transnațional în ceea ce privește modalitățile de pregătire profesională continuă a resurselor umane care își desfășoară activitatea în porturi sau la bordul navelor.
 • Stabilirea unei rețele transnaționale în vederea schimbului continuu de practici și proceduri în domeniul formării profesionale și al pregătirii profesionale continue a resurselor umane.
 • Stabilirea nivelului de capacitate și experiență al partenerilor în domeniul siguranței la locul de muncă a lucrătorilor portuari și maritimi.

 

Ultima modificare: 23 mai 2024