Proiecte in Derulare

În prezent, CERONAV implementează 3 proiecte co-finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+

DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation – 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-RO01-KA226-VET-095726

Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator: CERONAV – România

Parteneri:

 • Faculty of Transport and Traffic Sciences – UNIZG, Croația
 • Technical University of Varna – MQC-TUV, Bulgaria
 • STC Group – STC, Olanda
 • Latvian Maritime Academy – LMA, Letonia
 • Estonian Nautical School – ENS, Estonia

Parteneri Asociați:

 • Volga State University of Water Transport – VSUWT, Rusia
 • Kongsberg Digital As, Maritime Simulation – Norvegia
 • Wärtsilä Voyage – Irlanda

Durată proiect: 24 luni (01.03.2021 – 28.02.2023)

Buget total proiect aprobat de ANPCDEFP: 179.995 euro

Buget CERONAV:  42.725 euro plus 8.545 euro cofinanțare din fonduri proprii

Obiectiv general: îmbunătățirea capacităților instituționale și cooperarea transnațională pe mai multe niveluri a instituțiilor de educație și formare vocațională (VET) și a actorilor cheie pentru realizări educaționale și recunoașterea nivelului de calificare în interiorul și peste granițele naționale, pentru a asigura accesul la instrumente și tehnologii digitale pentru fiecare student/cursant și profesor/formator. Acest obiectiv general va fi atins prin 3 obiective specifice și prin elaborarea produselor intelectuale ale proiectului.

Parteneriatul co-finanțat de UE constă dintr-o școală VET, trei centre de formare maritimă și pe căi navigabile interioare, pe cont propriu sau ca parte a unor academii/universități tehnice maritime, o instituție de învățământ și cercetare care operează la nivel mondial și o instituție de învățământ superior.

Având ca scop îmbunătățirea capacității și eficienței instituțiilor de educație și formare profesională de a oferi formare digitală, cei 6 parteneri din tot atâtea țări UE (România, Bulgaria, Croația, Olanda, Letonia și Estonia) au decis să lucreze împreună în vederea îmbunătățirii formării digitale și a evaluării personalului din transportul naval printr-un nivel crescut de competențe digitale ale profesorilor/formatorilor, identificând nevoile actuale și provocările în ceea ce privește capacitatea acestora de a oferi educație digitală. Soluția comună s-a considerat a fi dezvoltarea unor instrumente și adaptarea soluțiilor digitale adecvate cu sprijinul furnizorilor de tehnologie, în calitate de parteneri asociați și părți interesate.

Prin adoptarea mai eficientă a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare într-o manieră consolidată și nu doar în anumite colțuri ale UE, rezultatele de înaltă calitate ale procesului educațional pot fi menținute chiar dacă mediul tradițional „în clasă” nu poate fi utilizat 100% din timp. Întrucât partea teoretică a instruirii este aproape complet disponibilă în format digital, proiectul DERIN se va concentra asupra instruirii practice, pentru ca măcar un anumit procent din aceasta să fie mutat în mediul digital.

Partenerii vor selecta modulele de învățare relevante adaptabile instrumentelor, aplicațiilor și resurselor multimedia inovatoare, vor testa și se vor familiariza cu instrumentele menționate folosind ochelari inteligenți pentru Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, camere video ușor de utilizat, software și aplicații speciale pentru producerea de astfel de materiale. Ulterior vor elabora materiale de învățare multimedia corespunzătoare (curriculum, metode de predare, proceduri, scenarii de jocuri de rol, filmări etc.) ca un set de instrumente pentru formarea practică, inclusiv un ghid pentru formatori. Pentru rezultate relevante, se vor desfășura activități de formare didactică găzduite de partenerii din Bulgaria și Letonia.


COMPETING – Competence Based Education and Training for Inland Navigation – 601165–EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/601165-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-SSA

 Program de finanţare: Erasmus +

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2) Sector Skills Alliances

Iniţiator: STC Group – Olanda

Parteneri: 15 parteneri din 8 țări (Olanda, Franța, Germania, Belgia, Austria, Slovacia, Croația și România)

Durată proiect: 36 luni (ianuarie 2019 – decembrie 2021) + extindere până în iunie 2022

Buget proiect: 938.570 euro

Buget CERONAV:  54.181 euro

În acest proiect, pentru prima dată, toți factorii cheie cooperează la nivel european pentru a dezvolta un curriculum european larg recunoscut și modern pentru domeniul transportului pe ape interioare. Se lucrează împreună cu instituțiile de educație și formare din acest domeniu, partenerii sociali care reprezintă industria, cu autoritățile competente și organizațiile umbrelă.

Acest proiect va avea ca efect final implementarea legislației UE printr-un sistem comparabil pentru recunoașterea programelor educaționale și a echipajelor calificate corespunzător care vor deține un certificat al Uniunii.

COMPETING va deschide calea către introducerea unei educații și pregătiri viitoare bazate pe competențe pentru membrii echipajelor flotei de pe căile navigabile interioare pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Viitoarele certificate vor fi recunoscute în toată Europa. Soluțiile durabile, automatizarea și digitalizarea, precum și comunicarea la nivel european vor face parte din programele de educație și formare. Obiectivul final al proiectului este acela de a crește mobilitatea forței de muncă în sectorul de transport pe căile de navigație interioară.

Consorțiul COMPETING este format din diferite categorii de părți interesate. În primul rând, instituțiile de educație și formare din domeniul navigației pe căi interioare, care trebuie să își modifice programele de cursuri pentru a avea o educație și formare bazate pe competențe, recunoscute la nivel european. În al doilea rând, partenerii sociali (angajatori și sindicate) reprezentând industria și membrii echipajelor. În final, autoritățile competente și organizațiile umbrelă, precum și membrii Comitetului Consultativ.

CERONAV coordonează pachetul de lucru 3 în care se desfășoară următoarele activități, conform planului de lucru:

 • colectarea celor mai relevante rezultate din proiecte europene care s-au finalizat sau care sunt în derulare, cu privire la materiale didactice pentru pregătirea profesională a personalului din navigația pe ape interioare;
 • elaborarea unei structuri cadru pentru programele educaționale/elaborarea unei structuri cadru pentru manualele de curs;
 • elaborarea a 14 manuale de curs, din care 7 pentru programul educațional care se adresează personalului de nivel operațional și 7 pentru programul educațional care se adresează personalului de nivel managerial, pe baza cerințelor din Standardele de competențe CESNI;
 • elaborarea unei structuri cadru pentru Carnetul European pentru înregistrarea timpului de Instruire (European Training Record Book). Versiunea finală a acestui document va fi trimisă catre CESNI pentru a fi inclusă în planul de lucru care urmează să fie adoptat ca standard opțional pentru IWT.

ETRB-ML și ETRB-OL, au fost redactate și trimise consorțiului si se așteaptă feedback. Versiunile finale ale acestor două documente vor fi trimise de asemenea, către CESNI.

 • sesiuni de instruire online a formatorilor pentru deprinderea tehnicilor de instruire având ca bază manualele de curs și modulele de instruire în format e-learning.

Prima sesiune de formare a formatorilor a avut loc în aprilie 2021 – Comunicare – Nivel Managerial. CERONAV, prin experții implicați în proiect a organizat și coordonat această sesiune cu o durată de 5 zile, desfășurată atât offline, cât și online.


RELAR – REmote Learning and examination based on AR

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-NL01-KA226-VET-083043

 Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator:  STC Group – Olanda

Rol CERONAV: Partener

Parteneri:

 • CERONAV, România
 • Satakunta University of Applied Sciences – SAMK, Finlanda
 • Malta College of Arts, Science & Technology – MCAST, Malta
 • Šolski center Nova Gorica – Slovenia
 • University of La Laguna – ULL, Spania
 • University of the AEGEAN – UAEGEAN, Grecia

Parteneri Asociați:

 • Autoritatea Navală Română – ANR, România
 • Knowledge Concepts – Olanda
 • KOTUG International  – Olanda
 • WinNova – Finlanda
 • ONEX Syros Shipyards S.A – Grecia
 • Creative Solutions – Slovenia

Durată proiect: 24 luni (01.05.2021 – 30.04.2023)

Buget total proiect: 299.997 euro

Buget CERONAV: 30.990 euro plus 6.198 euro cofinanțare din fonduri proprii

Proiectul RELAR își propune să creeze un ecosistem al educației și formării profesionale (VET) în domeniul maritim, rezistent la crize, permițând învățarea și examinarea la distanță folosind Realitatea Augmentată (AR). Acesta abordează provocările cheie ale educației maritime și portuare cauzate de schimbările structurale datorate noilor tehnologii digitale și se concentrează pe adoptarea instrumentelor de realitate augmentată pentru a îmbunătăți rezultatele învățării.

RELAR este implementat de un consorțiu format din organizații europene din domeniul educației și formării profesionale și instituții de învățământ superior și va aborda toate deficiențele descoperite odată cu pandemia COVID-19, concentrându-se pe transferul expertizei și cunoștințelor organizațiilor industriale în îmbunătățirea securității, siguranței și eficienței prin sprijinirea lucrătorilor din prima linie prin intermediul tehnologiei. Ecosistemul educațional VET în domeniul maritim trebuie să devină mai rezistent la criză și să îmbunătățească capacitatea de adaptare la schimbările forțate impuse de situații de forță majoră. Fiind strâns legată de alte ecosisteme care au un rol major în economie și în societate în ansamblu (ecosistem portuar, ecosistem educațional național, european și internațional), educația maritimă trebuie să fie capabilă să absoarbă șocurile sociale generate de situațiile de criză și să asigure continuitatea procesului de învățare.

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Ultima modificare: 7 martie 2022