Proiecte in Derulare

În prezent, CERONAV implementează urmatoarele proiecte co-finanțate de Uniunea Europeană


Acreditare ERASMUS pentru mobilități ERASMUS+ în domeniul “Formare profesională – VET” – 2021-1-RO01-KA120-VET-000047562

Program de finanţare: Erasmus+

Acțiunea Cheie 1 (KA1): Apel național pentru acreditare în domeniile educației școlare, educației adulților și VET (KA120)

Beneficiar: CERONAV

Valabilitate: 01.02.2022 – 31.12.2027 (6 ani)

Acreditarea Erasmus reprezintă un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale, al educației școlare și al învățământului pentru adulți care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația.

CERONAV poate organiza anual proiecte de mobilitate, prin intermediul cărora expert consultanți și cursanți implicați în programele de calificare (Marinar maritim, Marinar fluvial și Motorist) pot participa la cursuri de perfecționare, respectiv stagii de pregătire practică organizate în străinătate.

Sunt preconizate următoarele beneficii:

– dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale prin dezvoltarea personală și profesională a expert consultanților CERONAV și prin internaționalizare;

– identificarea și adoptarea de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare ce conduc la îmbunătățirea calității procesului educațional în ansamblu, prin diseminarea acestor cunoștințe și bune practici de personalul plecat în mobilități către colegi;

– încheierea de parteneriate cu organizații românești și europene de educație din sectorul naval;

– dezvoltarea relațiilor de cooperare pe termen lung cu organizațiile anterior menționate ce poate conduce la viitoare proiecte;

– creșterea vizibilității CERONAV prin abordarea pentru prima dată a Acțiunii Cheie 1 din cadrul Programului Erasmus+.


Proiect de mobilitate 2023-1-RO01-KA121-VET-000127366

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2023-1-RO01-KA121-VET-000127366

Apelul Național pentru propuneri de proiecte 2023

Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Beneficiar: CERONAV

Durată proiect: 1 iunie 2023 – 31 august 2024 (15 luni)

Buget: 66.237 euro

Prin intermediul acestui proiect, în perioada 2023 – 2024 se vor derula activități de mobilitate pentru expert consultanții și cursanții CERONAV implicați în Programele de calificare organizate în cadrul centrului, cu scopul de a le oferi participanților oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a CERONAV.


 1 System 4 IWT learning: upskilling pathways (Un sistem pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru navigația pe ape interioare: modalități de perfecționare) – 2022-1-NL01-KA220-VET-000088164

https://www.1s4iwt.eu/

https://www.linkedin.com/company/iwtcompeting/

https://www.iwt-competencies.eu/

Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiunea Cheie 2 (AC2) Cooperarea între organizații și instituții

Apel: Parteneriate pentru cooperare (KA220-VET)

Coordonator: STC Group – Olanda

Parteneri:

  • CERONAV – CER, România
  • Universitatea din Craiova – UoC, România
  • Universitatea de Științe Aplicate – FHOO, Austria
  • Academia Maritimă din Harlingen – MAH, Olanda
  • Universitatea din Zilina – UoZ, Slovacia
  • Schiffer-Berufskolleg RHEIN  – SBKR, Germania

Partener Asociat din Romania:

  • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – MTI

Durată proiect: 23 luni (01.10.2022 – 31.08.2024)

Buget proiect: 465.815 euro din care finanțare de la UE 400.000 euro

Buget CERONAV:  36.720 euro din care finanțare de la UE 29.207 euro și minimum 7.513 euro cofinanțare din fonduri proprii CERONAV

 

Proiectul este o continuare a proiectului COMPETING, implementat în perioada ianuarie 2019 – iunie 2022 de către partenerii din actualul consorțiu și susține cooperarea instituțiilor de educație și formare din sectorul navigației pe ape interioare, abordând participarea companiilor din sector, crearea de programe sau cursuri noi, inovatoare, conținutul, tehnologiile și practicile digitale.

1System 4IWT își propune să construiască un sistem de învățare ca o soluție pentru asigurarea și durabilitatea educației și formării pentru studenții și personalul din sectorul navigației pe ape interioare și să genereze o „experiență de învățare personalizată”. În plus, proiectul se va concentra pe dezvoltarea de resurse comune care să răspundă nevoilor personalului și tendințelor actuale din sector.

În cadrul proiectului se va proiecta arhitectura sistemului pentru interconectarea platformelor de învățare electronică a instituțiilor de educație și formare cu Sistemul de învățare electronică pentru navigație interioară (INeS), care a fost dezvoltat în proiecte finanțate anterior de UE, pentru a face schimb și a partaja materiale de învățare digitală și pentru a oferi informații personalizate despre progresul obținut în procesul de învățare de către utilizatorii individuali și cei din medii educaționale organizate, sub formă de certificate sau micro-acreditări utilizând standarde deschise.


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Ultima modificare: 23 mai 2024