Proiecte in Derulare

Interreg Danube SKILLS

 Proiectul Danube SKILLS

Dezvoltarea capacității instituționale în navigația pe Dunăre prin creșterea competențelor și performanțelor sistemului de educație și al serviciilor publice

Program: Programul Transnațional Dunărea

Rolul CERONAV: Lead Partner

Durata: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Consortiu: 15 parteneri din 8 țări și 7 parteneri strategici asociați.

http://www.interreg-danube.eu/danube-skills

Green danube

GREEN DANUBE

Program: Programul Transnațional Dunărea

Axa Prioritară 3: O regiune a Dunării mai bine interconectată și responsabilă energetic

Obiectiv Specific 3.1: Susținerea unor sisteme de transport sigure și ecologice și accesibilitatea echilibrată a zonelor urbane și rurale.

Rolul CERONAV: Lead Partner

Durata: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Consortiu: 10 parteneri din 7 țări și 6 parteneri strategici asociați.

GREEN DANUBE Newsletter 2

GREEN DANUBE Newsletter 1

http://www.interreg-danube.eu/green-danube

 

competency based inland waterway

Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)

Leaflet IWTCOMP

 Program: Erasmus+, acțiunea cheie KA2 Cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici (Cooperation for innovation and exchange of good practices), acțiunea Parteneriate strategice (Strategic partnerships)

Rolul CERONAV: Partener

Durata: 36 luni (sep 2016 – februarie 2019)

Consortiu:

STC-Group Olanda (coordonator);

Ceronav, România;

Universitatea din Craiova, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), România;

Zilinska Univerzita v Ziline, Slovacia;

Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Germania;

Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Maritieme Academie Harlingen, Olanda

Buget CERONAV: 9.851 euro

Finanțare europeană: 7.881 euro

Contribuţie CERONAV: 1.970 euro

 

Ultima modificare: 25 ianuarie 2018