Proiecte in Derulare

Proiectul Innovative Skills

Seed Money Facility – Programul Transnațional Dunărea

 Informații de bază proiect Innovative SKILLS

Coordonator – Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, România
Partener – Faculty of Transport and Traffic Sciences – FPZ, Croația
Titlul proiectului – Innovative SKILLS Efficient and sustainable Danube navigation based on forward looking competences (Navigare eficientă și durabilă pe Dunăre, bazată pe competențe de perspectivă)
Durata – 12 luni (septembrie 2018 – august 2019)
Buget proiect – 50.000 euro din care 42.500 euro finanțare FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională
Obiectivul general

În esență, în conformitate cu obiectivele programului, proiectul Innovative SKILLS pregătește o propunere de proiect de o mai mare amploare care să găsească cele mai bune soluții transnaționale pentru a reduce decalajul dintre nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii și instituțiile de educație și instruire care pregătesc viitorii angajați din sectorul apelor interioare.

Proiectul va încerca să rezolve lipsa de personal calificat prin alinierea competențelor la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și să promoveze spiritul antreprenorial pentru afacerile din domeniul navigației pe Dunăre în rândul tinerilor și adulților.

Continuând obiectivele stabilite în proiectul Danube SKILLS din Programul Transnațional Dunărea și pornind de la provocările identificate de Agenda Socială a CE în domeniul transporturilor, proiectul încearcă să ofere soluții care să garanteze că navigația pe apele interioare devine un sector mai atractiv, în special pentru tineri, în vederea întineririi personalului, actualmente în proporție mare cu vârste de peste 50 de ani.

Rolul CERONAV

CERONAV va participa în toate activitățile din proiect, respectiv:

•        Pachetul de lucru Administrativ;

•        Pachetul tehnic 1 al cărui rezultat va fi un raport privind situația ofertei și a cererii de competențe inovatoare în sectorul navigației pe ape interioare și care include următoarele activități:

1. Studiu privind oferta de cursuri de calificare și formare profesională în sectorul transportului pe apele interioare în țările din bazinul fluviului Dunărea;

2. Studiu privind actualele și viitoarele cerințe ale unui sistem de transport cu adevărat integrat, în conformitate cu progresul tehnologic. În cadrul acestui studiu vor fi identificate și cerințele actualelor politici europene, precum și abilitatea și disponibilitatea diferitelor segmente ale industriei navigației pe apele interioare de a adopta cerințele politicilor și inițiativelor UE;

3. Analiza diferențelor dintre cerere și ofertă, ce se va baza pe informațiile colectate în activitățile anterioare.

•        Pachetul tehnic 2 al cărui rezultat va fi planul de lucru al viitorului proiect și care va conține structura propunerii pentru viitorul proiect, planul de lucru și bugetul acestuia.

•        Pachetul tehnic 3 al cărui rezultat va fi un raport asupra viitoarelor instrumente financiare și are următoarele activități:

1. Analiza surselor de finanțare;

2. Stabilirea pașilor de parcurs după finalizarea proiectului Seed Money

 

Interreg Danube SKILLS

 Proiectul Danube SKILLS

Dezvoltarea capacității instituționale în navigația pe Dunăre prin creșterea competențelor și performanțelor sistemului de educație și al serviciilor publice

Program: Programul Transnațional Dunărea

Rolul CERONAV: Lead Partner

Durata: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Consortiu: 15 parteneri din 8 țări și 7 parteneri strategici asociați.

http://www.interreg-danube.eu/danube-skills

Green danube

GREEN DANUBE

Program: Programul Transnațional Dunărea

Axa Prioritară 3: O regiune a Dunării mai bine interconectată și responsabilă energetic

Obiectiv Specific 3.1: Susținerea unor sisteme de transport sigure și ecologice și accesibilitatea echilibrată a zonelor urbane și rurale.

Rolul CERONAV: Lead Partner

Durata: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Consortiu: 10 parteneri din 7 țări și 6 parteneri strategici asociați.

GREEN DANUBE Newsletter 2

GREEN DANUBE Newsletter 1

http://www.interreg-danube.eu/green-danube

 

competency based inland waterway

Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)

Leaflet IWTCOMP

 Program: Erasmus+, acțiunea cheie KA2 Cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici (Cooperation for innovation and exchange of good practices), acțiunea Parteneriate strategice (Strategic partnerships)

Rolul CERONAV: Partener

Durata: 36 luni (sep 2016 – februarie 2019)

Consortiu:

STC-Group Olanda (coordonator);

Ceronav, România;

Universitatea din Craiova, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), România;

Zilinska Univerzita v Ziline, Slovacia;

Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Germania;

Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Maritieme Academie Harlingen, Olanda

Buget CERONAV: 9.851 euro

Finanțare europeană: 7.881 euro

Contribuţie CERONAV: 1.970 euro

 

GRENDEL

Programme: Danube Transnational Programme

Priority: Better connected and energy responsible Danube region

Specific objective: Support environmentally-friendly and safe transport systems and balanced accessibility of urban and rural areas

CERONAV role: Project Partner

Start date: 01-06-2018

End date:   30-11-2020

Consortium: 13 co-funded organizations and 10 associated strategic partners from 7 Danube countries.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/grendel

GRENDEL factsheet

 

Ultima modificare: 3 octombrie 2018