Proiecte in Derulare

În prezent, CERONAV implementează urmatoarele proiecte co-finanțate de Uniunea Europeană

DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation – 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-RO01-KA226-VET-095726

Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator: CERONAV – România

Parteneri:

 • Faculty of Transport and Traffic Sciences – UNIZG, Croația
 • Technical University of Varna – MQC-TUV, Bulgaria
 • STC Group – STC, Olanda
 • Latvian Maritime Academy – LMA, Letonia
 • Estonian Nautical School – ENS, Estonia

Parteneri Asociați:

 • Volga State University of Water Transport – VSUWT, Rusia
 • Kongsberg Digital As, Maritime Simulation – Norvegia
 • Wärtsilä Voyage – Irlanda

Durată proiect: 24 luni (01.03.2021 – 28.02.2023)

Buget total proiect aprobat de ANPCDEFP: 179.995 euro

Buget CERONAV:  42.725 euro plus 8.545 euro cofinanțare din fonduri proprii

Obiectiv general: îmbunătățirea capacităților instituționale și cooperarea transnațională pe mai multe niveluri a instituțiilor de educație și formare vocațională (VET) și a actorilor cheie pentru realizări educaționale și recunoașterea nivelului de calificare în interiorul și peste granițele naționale, pentru a asigura accesul la instrumente și tehnologii digitale pentru fiecare student/cursant și profesor/formator. Acest obiectiv general va fi atins prin 3 obiective specifice și prin elaborarea produselor intelectuale ale proiectului.

Parteneriatul co-finanțat de UE constă dintr-o școală VET, trei centre de formare maritimă și pe căi navigabile interioare, pe cont propriu sau ca parte a unor academii/universități tehnice maritime, o instituție de învățământ și cercetare care operează la nivel mondial și o instituție de învățământ superior.

Având ca scop îmbunătățirea capacității și eficienței instituțiilor de educație și formare profesională de a oferi formare digitală, cei 6 parteneri din tot atâtea țări UE (România, Bulgaria, Croația, Olanda, Letonia și Estonia) au decis să lucreze împreună în vederea îmbunătățirii formării digitale și a evaluării personalului din transportul naval printr-un nivel crescut de competențe digitale ale profesorilor/formatorilor, identificând nevoile actuale și provocările în ceea ce privește capacitatea acestora de a oferi educație digitală. Soluția comună s-a considerat a fi dezvoltarea unor instrumente și adaptarea soluțiilor digitale adecvate cu sprijinul furnizorilor de tehnologie, în calitate de parteneri asociați și părți interesate.

Prin adoptarea mai eficientă a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare într-o manieră consolidată și nu doar în anumite colțuri ale UE, rezultatele de înaltă calitate ale procesului educațional pot fi menținute chiar dacă mediul tradițional „în clasă” nu poate fi utilizat 100% din timp. Întrucât partea teoretică a instruirii este aproape complet disponibilă în format digital, proiectul DERIN se va concentra asupra instruirii practice, pentru ca măcar un anumit procent din aceasta să fie mutat în mediul digital.

Partenerii vor selecta modulele de învățare relevante adaptabile instrumentelor, aplicațiilor și resurselor multimedia inovatoare, vor testa și se vor familiariza cu instrumentele menționate folosind ochelari inteligenți pentru Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, camere video ușor de utilizat, software și aplicații speciale pentru producerea de astfel de materiale. Ulterior vor elabora materiale de învățare multimedia corespunzătoare (curriculum, metode de predare, proceduri, scenarii de jocuri de rol, filmări etc.) ca un set de instrumente pentru formarea practică, inclusiv un ghid pentru formatori. Pentru rezultate relevante, se vor desfășura activități de formare didactică găzduite de partenerii din Bulgaria și Letonia.


RELAR – REmote Learning and examination based on AR

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-NL01-KA226-VET-083043

 Program de finanţare: Erasmus+

Tipul Acțiunii: Acțiune Cheie 2 (KA2)

Apel: Parteneriate strategice ca răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19_KA226

Iniţiator:  STC Group – Olanda

Rol CERONAV: Partener

Parteneri:

 • CERONAV, România
 • Satakunta University of Applied Sciences – SAMK, Finlanda
 • Malta College of Arts, Science & Technology – MCAST, Malta
 • Šolski center Nova Gorica – Slovenia
 • University of La Laguna – ULL, Spania
 • University of the AEGEAN – UAEGEAN, Grecia

Parteneri Asociați:

 • Autoritatea Navală Română – ANR, România
 • Knowledge Concepts – Olanda
 • KOTUG International  – Olanda
 • WinNova – Finlanda
 • ONEX Syros Shipyards S.A – Grecia
 • Creative Solutions – Slovenia

Durată proiect: 24 luni (01.05.2021 – 30.04.2023)

Buget total proiect: 299.997 euro

Buget CERONAV: 30.990 euro plus 6.198 euro cofinanțare din fonduri proprii

Proiectul RELAR își propune să creeze un ecosistem al educației și formării profesionale (VET) în domeniul maritim, rezistent la crize, permițând învățarea și examinarea la distanță folosind Realitatea Augmentată (AR). Acesta abordează provocările cheie ale educației maritime și portuare cauzate de schimbările structurale datorate noilor tehnologii digitale și se concentrează pe adoptarea instrumentelor de realitate augmentată pentru a îmbunătăți rezultatele învățării.

RELAR este implementat de un consorțiu format din organizații europene din domeniul educației și formării profesionale și instituții de învățământ superior și va aborda toate deficiențele descoperite odată cu pandemia COVID-19, concentrându-se pe transferul expertizei și cunoștințelor organizațiilor industriale în îmbunătățirea securității, siguranței și eficienței prin sprijinirea lucrătorilor din prima linie prin intermediul tehnologiei. Ecosistemul educațional VET în domeniul maritim trebuie să devină mai rezistent la criză și să îmbunătățească capacitatea de adaptare la schimbările forțate impuse de situații de forță majoră. Fiind strâns legată de alte ecosisteme care au un rol major în economie și în societate în ansamblu (ecosistem portuar, ecosistem educațional național, european și internațional), educația maritimă trebuie să fie capabilă să absoarbă șocurile sociale generate de situațiile de criză și să asigure continuitatea procesului de învățare.


Acreditare ERASMUS pentru mobilități ERASMUS+ în domeniul “Formare profesională – VET” – 2021-1-RO01-KA120-VET-000047562

Program de finanţare: Erasmus+

Acțiunea Cheie 1 (KA1): Apel național pentru acreditare în domeniile educației școlare, educației adulților și VET (KA120)

Beneficiar: CERONAV

Valabilitate: 01.02.2022 – 31.12.2027 (6 ani)

Acreditarea Erasmus reprezintă un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale, al educației școlare și al învățământului pentru adulți care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația.

CERONAV poate organiza anual proiecte de mobilitate, prin intermediul cărora expert consultanți și cursanți implicați în programele de calificare (Marinar maritim, Marinar fluvial și Motorist) pot participa la cursuri de perfecționare, respectiv stagii de pregătire practică organizate în străinătate.

Sunt preconizate următoarele beneficii:

– dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale prin dezvoltarea personală și profesională a expert consultanților CERONAV și prin internaționalizare;

– identificarea și adoptarea de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare ce conduc la îmbunătățirea calității procesului educațional în ansamblu, prin diseminarea acestor cunoștințe și bune practici de personalul plecat în mobilități către colegi;

– încheierea de parteneriate cu organizații românești și europene de educație din sectorul naval;

– dezvoltarea relațiilor de cooperare pe termen lung cu organizațiile anterior menționate ce poate conduce la viitoare proiecte;

– creșterea vizibilității CERONAV prin abordarea pentru prima dată a Acțiunii Cheie 1 din cadrul Programului Erasmus+.

Apelul Național pentru propuneri de proiecte 2022

Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate – 2022-1-RO01-KA121-VET-000064245

Beneficiar: CERONAV

Durată proiect: 1 iunie 2022 – 31 august 2023 (15 luni)

Buget: 65.185 euro

Prin intermediul acestui proiect, în perioada 2022 – 2023 se vor derula activități de mobilitate pentru expert consultanții și cursanții CERONAV implicați în Programele de calificare organizate în cadrul centrului, cu scopul de a le oferi participanților oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a CERONAV.


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Ultima modificare: 26 septembrie 2022