Reguli Pentru Cursanti

 CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE DE INSTRUIRE

 CURSANTUL:

 • Participarea la programele de instruire a personalului cu funcţii în siguranţa navigaţiei este condiţionată de avizele de aptitudine medicală. pentru programele de instruire care conţin demonstraţii practice cu efort fizic intens, condiţionarea participării se va face prin prezentarea de către cursant a unei adeverinţe medicale valabile, care să ateste capacitatea rezistenței cursanţilor la efort fizic intens. În locul avizului medical se poate accepta şi copie după carnetul de marinar, pagina corespunzătoare datelor medicale personale şi pagina ce atestă valabilitatea acestuia.
 • Pentru programele de instruire practică de siguranţă pentru platforme petroliere, pe lângă adeverinţa medicală menţionată în paragraful de mai sus se va solicita completarea unei declaraţii medicale pe proprie răspundere (formular tipizat), la începerea cursului, în ceea ce priveşte starea de sănătate.
 • Participarea la programele de instruire care conţin şi aplicaţii practice care se desfăşoară în baza de instruire practică a CERONAV, respectiv în bazele de instruire contractate cu terţi, este condiţionată şi de efectuarea unui instructaj de sănătate și securitate a muncii ( s.s.m.) şi situații de urgență (s.u.) de utilizarea unui echipament adecvat.
 • Fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate.
 • Accesul cursanţilor în sediile CERONAV se face în ţinută decentă şi pe baza unui act de identitate.
 • Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de instruire.

CERONAV:

 • Asigură cele mai bune condiţii de desfăşurare a cursurilor pe baza regulamentelor interne şi metodologiei aprobate.
 • Asigură cursantul că nivelul de pregătire este comform cu normele şi standardele naţionale şi internaţionale.
 • Oferă consultanţă clientului la înscriere în scopul optimizării perioadei de desfăşurare a cursurilor.
 • Asigură cursantul că observaţiile şi propunerile sale vor fi luate în consideraţie în scopul îmbunătăţirii activităţii CERONAV.
 • CERONAV deţine dreptul de autor pentru toate materialele didactice distribuite.

DISPOZIŢII FINALE:

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage exmatricularea persoanelor respective de la programele de instruire, la solicitarea coordonatorului de program, sau a unei comisii constituită la solicitarea Directorului de Studii sau Directorului de Subunitate.

Ultima modificare: 6 februarie 2020