Reguli Pentru Cursanti

Conditii de participare

  1. Pentru a putea participa la programele de instruire obligatorii ce se organizeaza in CERONAV, solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
  2. Participarea la programele de instruire care contin si aplicatii practice ce se desfasoara in baza de instruire practica a CERONAV, respectiv in bazele de instruire contractate cu terti, este conditionata de efectuarea unui instructaj de protectia muncii si PSI , de utilizarea unui echipament adecvat si prezentarea unui certificat medical.

Obligatii ale cursantului privind modul de comportare pe durata programului de instruire

  1. Accesul cursantilor in incinta CERONAV este admis numai in tinuta decenta si numai in timpul programului.
  2. Fumatul este interzis in incinta imobilelor in care se desfasoara programele (exceptie: spatiile special amenajate).
  3. Este interzisa prezentarea cursantilor la programele de instruire in stare de ebrietate.
  4. Cursantii vor avea in permanenta asupra lor un act de identitate.
  5. Este interzisa folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de instruire.

Sanctiuni

Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage exmatricularea persoanelor respective de la programele de instruire, la solicitarea coordonatorului de program, sau a unei comisii constituita la solicitarea Directorului de Studii sau Directorului de Subunitate.

Ultima modificare: 21 iulie 2016