Posturi vacante

17 decembrie 2021 Rezultate probă interviu la examenul pentru ocupare post de Muncitor treaptă I (fochist) din cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


16 decembrie 2021 – Rezultate probă scrisă la examenul pentru ocupare post de Muncitor treaptă I (fochist) din cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


09 decembrie 2021Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Muncitor (fochist) treaptă I din cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


02 decembrie 2021Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Economist Specialist IA în cadrul Compartimentului financiar contabiliate – Subunitatea Galați


26 noiembrie 2021 Rezultate probă Interviu la concursul pentru ocupare post de Economist specialist IA din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate susținută în data de 26.11.2021

25 noiembrie 2021 –  Rezultate probă scrisă la concursul pentru ocupare post de Economist specialist IA din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate susținută în data de 25.11.2021


24 noiembrie 2021 – Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează evaluare pentru ocuparea următoarelor posturi extraorganigrama: Numele postului – Specialist economist ; Numele proiectului pentru care este necesar postul : “ COMPETING – Competence Based Education and Training for Inland Navigation” – finanțat de programul ERASMUS +; Durata proiect: Decembrie 2021 – martie 2022. Examenul va consta în 2 etape succesive: a) selecţia cererilor de înscriere – în data de 02.12.2021 ; b) interviul – în data de 03.12.2021, ora 10,00. Anunt complet, Formular de inscriere.


22 noiembrie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Muncitor (fochist) treaptă I în cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 09.12.2021;b) proba scrisă – în data de 16.12.2021, ora 1000.c) interviul, în data de 17.12.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


18 noiembrie 2021 Rezultatele Selectiei dosarelor economist in cadrul Compartimentului financiar contabiliate – Subunitatea Galați


12 noiembrie 2022 – Rezultate proba scrisă la examenul pentru ocuparea postului de Economist II în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate Subunitatea Galati susținută în data de 12.11.2021 Anunț


05 Noiembrie 2021 – REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Economist grad II din cadrul Compartimentului financiar contabiliate – Subunitatea Galați pe perioadă determinată de 7 luni Anunț


03 Noiembrie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Subunitatea Galați. AnuntFormular de inscriere / Tematica


28 Octombrie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe o perioadă determinată de 7 luni de zile, de Economist grad II în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Subunitatea Galați,.
Concursul se va desfășura la sediul CERONAV – Subunitatea Galați Anunt / Formular de inscriere / Tematică


21 Octombrie 2021 Rezultate proba scrisa Economist Compartiment financiar contabiliate – Subunitatea Galați


13 Octombrie 2021  REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Economist grad Specialist IA din cadrul Compartimentului financiar contabiliate – Subunitatea Galați


28 Septembrie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 12.09.2021; b) proba scrisă – în data de 21.10.2021, ora 10:00. c) interviul, în data de 22.10.2021, ora 10:00. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere.


14 Septembrie 2021

Rezultate finale Inginer Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați

Rezultate proba Interviu Expert Specialitatea Asistență medicală

Rezultate proba interviu Expert Specialitatea Evaluare competențe pe simulatorul de navigație

Rezultate proba interviu Expert Specialitatea DP – Poziționare dinamică a navelor – nivel avansat


13 Septembrie 2021

Rezultate proba scrisa Expert Specialitatea DP

Rezultate proba scris Expert Specialitatea Asistență medicală

Rezultate proba scrisa Expert Evaluare competențe pe simulatorul de navigație

Răspuns la contestație Inginer în cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


10 Septembrie 2021 Rezultatele proba interviu Inginer în cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


9 Septembrie 2021 Rezultate proba scrisă Inginer în cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați

Rezultatele finale Inginer în cadrul Biroului achiziții publice

Rezultatele proba interviu Inginer în cadrul Biroului achiziții publice


8 Septembrie 2021 Rezultate proba scrisa Inginer în cadrul Biroului achiziții publice


07 Septembrie 2021 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad II Specialitatea DP

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad II Specialitatea Evaluare competențe pe simulatorul de navigație

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad IA Specialitatea Asistență medicală


02 Septembrie 2021 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inginer grad Specialist IA din cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați


01 Septembrie 2021 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inginer grad Specialist IA 


23 August 2021 Rezultatele finale Expert consultant grad I în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


20 August 2021 Rezultatele proba interviu Expert consultant grad I în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


19 August 2021 Rezultate proba scrisa Expert consultant grad I în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


19 August 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad IA Specialitatea “Asistență medicală” în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Direcția de studii.  Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 06.09.2021;b) proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 10.00; c) proba orală (interviu) în data de14.09.2021, ora 12.00, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10.00, respectiv ora 11.00. Această probă și testările vor fi susţinute doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II Specialitatea “DP- Poziționare dinamică a navelor- nivel avansat” în cadrul Serviciului navigație maritimă, Direcția de studii.  Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 06.09.2021;b) proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 10.00; c) proba orală (interviu) în data de14.09.2021, ora 12.00, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10.00, respectiv ora 11.00. Această probă și testările vor fi susţinute doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II Specialitatea “Evaluare competențe pe simulatorul de navigație” în cadrul Serviciului navigație maritimă, Direcția de studii.  Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 06.09.2021;b) proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 10.00; c) proba orală (interviu) în data de14.09.2021, ora 12.00, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10.00, respectiv ora 11.00. Această probă și testările vor fi susţinute doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere.


18 August 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului tehnic și administrativ – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 02.09.2021;b) proba scrisă – în data de 09.09.2021, ora 1000.c) interviul, în data de 10.09.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere


17 August 2021  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului achiziții publice, Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 01.09.2021; b) proba scrisă – în data de 08.09.2021, ora 1000. c) interviul, în data de 09.09.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere.


12 August 2021

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad I în cadrul Serviciului didactic – Subunitate Galați

Rezultate


28 Iulie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad I Specialitatea Motoare navale, în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02  – în data 11.08.2021; b) proba scrisă în data de 19.08.2021,  ora 10.00; c) proba orală (interviu) în data de 20.08.2021, ora 10.00, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 11.00, respectiv ora 12,00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere. 


6 Iulie 2021 Rezultatele selectiei dosarului Tehnician DERIN


6 Iulie 2021 Rezultate finale Economist


02 Iulie 2021 Rezultate proba interviu Economist


01 Iulie 2021 Rezultate proba scrisa Economist


29 Iunie 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, având în vedere aprobarea proiectuluiDERIN Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigationfinanțat de programul ERASMUS + și Nota de fundamentare nr. 1185/16.02.2021, precum și Nota nr. 4064/10.06.2021,reorganizează procedura de recrutare și selecție pentru postul vacant de tehnician din echipa proiectului, înființat în afara organigramei. Evaluarea se va face în 2 etape, respectiv: a) selecţia cererilorde înscriereîn vederea participării la implementarea proiectuluiîn datade06.07.2021; b) interviulîn data de07.07.2021, ora 10:00.Se pot prezenta la interviu numai candidații cărora leau fost declarate admise dosarele la etapa de selecție. Anunt complet / Formular de inscriere


25 Iunie 2021 Rezultate proba interviu Muncitor


24 Iunie 2021 Rezultate proba scrisa muncitor


18 Iunie 2021 Rezultatele Selectiei dosarelor economist


17 Iunie 2021 Rezultatele Selectiei dosarelor muncitor


14 Iunie 2021 Rezultate proba scrisa Director studii / Rezultate proba interviu Director studii


3 Iunie 2021  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 18.06.2021;b) proba scrisă – în data de 01.07.2021, ora 1000.c) interviul, în data de 02.07.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica  / Formular de inscriere.


31 Mai 2021  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Muncitor treaptă I în cadrul Serviciului administrativ, Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 16.06.2021;b) proba scrisă – în data de 24.06.2021, ora 1000.c) interviul, în data de 25.06.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere .


27 Mai 2021 Rezultate finale Director adjunct subunitate / Rezultate proba interviu Director adjunct subunitate  / Rezultate proba scrisa Director adjunct subunitate


24 Mai 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului “RELAR – REmote Learning and examination based on AR” – finanțat de programul ERASMUS + și Nota de fundamentare nr. 3524/20.05.2021, organizează procedura de recrutare și selecție pentru posturile vacante din echipa proiectului, înființate în afara organigramei.a) selecţia cererilor de înscriere în vederea participării la implementarea proiectului – în data de 04.06.2021; b) interviul – în data de 08.06.2021, ora 10:00. Anunt complet. / Formular de inscriere.


18 Mai 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director studii în cadrul Direcției de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 03.06.2021;b) proba scrisă – în data de 14.06.2021, ora 1000. c) interviul, în data de 14.06.2021, ora 1500. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Rezultatele Selectiei Dosarelor Director Subunitate Adjunct

5 Mai 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director subunitate adjunct în cadrul CERONAV – Subunitatea Galați. Concursul se va desfășura la sediul CERONAV Constanta și va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 20.05.2021; b) proba scrisă – în data de 27.05.2021, ora 1000; c) interviul, în data de 27.05.2021, ora 1500. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Proces verbal contestatie

Rezultatele Selectiei Dosarelor Post Economist

5 Mai 2021 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Compartomentului Financiar Contabilitate – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 21.05.2021;b) proba scrisă – în data de 02.06.2019, ora 1000; c) interviul, în data de 03.06.2021, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Rezultate probă interviu proiect DERIN

Rezultatele selectiei dosarelor DERIN

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului “DERIN Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation” – finanțat de programul ERASMUS + și Nota de fundamentare nr. 1185/16.02.2021, organizează procedura de recrutare și selecție pentru posturile vacante din echipa proiectului. ANUNT COMPLETBibliografieFormular de inscriere.


16 Martie 2020 Procedurile concursurilor aflate în desfășurare în prezent se anulează, având în vedere masurile de prevenție pentru Covid – 19. 6 Martie 2020 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director studii în cadrul Direcției de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 24.03.2020; b) proba scrisă – în data de 07.04.2020, ora 1000. c) interviul, în data de 07.04.2020, ora 1500. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


2 Martie 2020 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului achiziții publice, Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 17.03.2020; b) proba scrisă – în data de 25.03.2020, ora 1000. c) interviul, în data de 26.03.2020, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


21 Octombrie 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului construcții-investiții  Rezultatele proba interviu scrisă la concursul pentru ocuparea postului de de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului construcții 17 Octombrie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului construcții-investiții 10 Octombrie 2019 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului construcții-investiții 26 Septembrie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor treaptă I (șofer) în cadrul Serviciului administrativ susținută în data de 26.09.2019 25 Septembrie 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate I în cadrul Biroului resurse umane si SSM


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate I în cadrul Biroului resurse umane si SSM 24 Septembrie 2019 Rezultatele proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate I in cadrul Biroului resurse umane si SSM


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului construcții-investiții, Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 10.10.2019; b) proba scrisă – în data de 17.10.2019, ora 10:00 c) interviul, în data de 18.10.2019, ora ora 10:00. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică. Anunt complet. Tematica.  Formular de inscriere 23 Septembrie 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Biroului Resurse Umane și SSM va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 24.09.2019 la ora 10:00, sala aulă, etj.3 17 Septembrie 2019 Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului de Expert consultant grad II – Subunitatea Galati


Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Expert consultant grad II – Subunitatea Galati 16 Septembrie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Expert consultant grad II Specialitatea „Transport pasageri pe mare și pe ape interioare” în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați 12 Septembrie 2019 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Muncitor treaptă I în cadrul Serviciului administrativ 9 Septembrie 2019 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate I în cadrul Biroului resurse umane si SSM 4 Septembrie 2019 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad II, în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați 29 August 2019 Rezultate finale -Serviciul navigație maritimă Rezultate finale -Serviciul Inginerie și nave cu caracteristici speciale Rezultate finale – Serviciul siguranță maritima și formare nebrevetați


Rezultate proba interviu în cadrul Serviciului navigație maritimă Rezultate proba interviu în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale Rezultate proba interviu în cadrul Serviciului siguranță maritima și formare nebrevetați 28 August 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Muncitor (șofer) treaptă I în cadrul Serviciului administrativ – Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 12.09.2019; b) proba scrisă – în data de 26.09.2019, ora 10:00. c) interviul, în data de 27.09.2019, ora 10:00. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere 27 August 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de Expert consultant grad II în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale susținută în data de 27.08.2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Expert consultant grad II Specialitatea Transportul mărfurilor periculoase conform Codului Regulilor Federale SUA în cadrul Serviciului navigație maritimă susținută în data de 27.08.2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturi de Expert consultant grad I și Instructor treaptă I în cadrul Serviciului siguranță maritima și formare nebrevetați susținută în data de 27.08.2019


26 August 2019 ANUNȚ  – concursul scris pentru ocuparea posturilor de expert consultant si instructor va avea loc în data de 27.08.2019, ora 10:00 în sala 204, Et. 2 în sediul Ceronav din str. Pescarilor nr. 69A.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad I în cadrul Biroului resurse umane și SSM. Anunt complet. Tematica.  Formular de inscriere 20 August 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant II Specialitatea „Transport pasageri pe mare și pe ape interioare” în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 04.09.2019; b) proba scrisă în data de 16.09.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 17.09.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica . Formular de inscriere 12 August 2019 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a posturilor de expert consultant grad II în cadrul Serviciului navigatie maritima Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a posturilor de expert consultant grad II în cadrul Serviciului Siguranta Maritima si formare nebrevetati Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a posturilor de expert consultant grad II în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale


30 Iulie 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere referatul d-lui Director Dezvoltare, Ec. Ciprian Plăcintă, nr. 6549/16.07.2019,  organizează evaluare pentru ocuparea postului extraorganigrama: Numele postului – Manager comunicare Numele proiectului pentru care este necesar postul – „ GRENDEL – Green and Efficient Danube Fleet” DTP2-052-3.1-GRENDEL finanțat de Programul Transnațional Dunărea Durata proiect – august 2019 – noiembrie 2020 Examenul va consta în 2 etape succesive: a) selecţia cererilor de înscriere – în data de 05.08.2019 ; b) interviul – în data de 06.08.2019, ora 10:00 Anunt complet. Formular de inscriere


25 Iulie 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant II Specialitatea Situații de urgență și noțiuni de siguranță – FOET în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II Specialitatea Managementul activităților și resurselor umane în compartimentul mașini, în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II Specialitatea Motoare care funcționează cu combustibili cu punct scăzut de flamabilitate, în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II, Specialitatea Poziționare dinamică a navelor în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt completTematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad I Specialitatea Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS – ROC), în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt completTematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad I Specialitatea Personal ambarcat la bordul navelor de pasageri de tip RO-RO, în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt completTematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad II Specialitatea Transportul mărfurilor periculoase conform Codului Regulilor Federale SUA, în cadrul Serviciului Navigație maritimă, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt completTematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Instructor treaptă I Specialitatea Ambarcațiuni de agrement cu propulsie cu motor și vele, în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Direcția de studii. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 09.08.2019; b) proba scrisă în data de 27.08.2019, ora 10:00 , c) proba orală (interviu) în data de 29.08.2019, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 10:00, respectiv ora 12:00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. TematicaFormular de inscriere.


4 Iulie 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează evaluare pentru ocuparea următoarelor posturi extraorganigrama: Numele postului – Expert tehnic – 2 posturi Numele proiectului pentru care este necesar postul – “ COMPETING – Competence Based Education and Training for Inland Navigation” – finanțat de programul ERASMUS + Durata proiect – iulie 2019 – decembrie 2021 Examenul va consta în 2 etape succesive: a) selecţia cererilor de înscriere – în data de 10.07.2019; b) interviul – în data de 15.07.2019 Anunt complet. Formular de inscriere.   19 Iunie 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Economist grad specialist IA în cadrul Biroului Contabilitate și bugete


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Economist grad Specialist IA în cadrul Biroului contabilitate și bugete 18 Iunie 2019 Rezultate la proba scrisă susţinută în data de 18.06.2019 la examenul pentru ocupare post de Economist grad Specialist IA  în cadrul Biroului contabilitate și bugete încheiat azi 18.06.2019  13 Iunie 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Economist grad specialist IA în cadrul Biroului Contabilitate si Bugete va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 18.06.2019 la ora 10:00, sala 203, etj.2


12 Iunie 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT


11 Iunie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT susținută în data de 11.06.2019 10 Iunie 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 11.06.2019 la ora 10:00, sala 204, etj.2


07 Iunie 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului programe europene și IMO Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de  Inspector de specialitate grad III  în cadrul Serviciului programe europene și IMO   06 Iunie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului programe europene si IMO susținută în data de 06.06.2019 05 Iunie 2019 ANUNȚ  – concursul scris pentru postul INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD III din cadrul Servicului PROGRAME EUROPENE ȘI IMO va avea loc în data de 06.06.2019, ora 10:00 în sala 206, Et. 2 în sediul Ceronav din str. Pescarilor nr. 69A.


Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului logistică


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului logistică


04 Iunie 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului Logistică susținută în data de 04.06.2019 3 Iunie 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului LOGISTICĂ va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 04.06.2019 la ora 10:00, sala 206, etj.2


27 Mai 2019 Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Economist grad Specialist IA în cadrul Biroului contabilitate și bugete Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului programe europene și IMO Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului logistică


24 Mai 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului Marketing Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului marketing


23 Mai 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului marketing susținută în data de 23.05.2019


22 Mai 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului MARKETING va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 23.05.2019 la ora 10:00, sala 206, etj.2


Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului logistică Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului logistică


21 Mai 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului Logistică susținută în data de 21.05.2019


20 Mai 2019 Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului LOGISTICĂ va avea loc în sediul Ceronav din Str. Pescarilor Nr.69A în data de 21.05.2019 la ora 10:00, sala 206, etj.2


13 Mai 2019 REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului Marketing.


REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului Logistică.


10 Mai 2019 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului programe europene și IMO – Direcția dezvoltare. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 27.05.2019; b) proba scrisă – în data de 06.06.2019, ora 1000. c) interviul, în data de 07.06.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului logistică – Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 27.05.2019; b) proba scrisă – în data de 04.06.2019, ora 1000. c) interviul, în data de 05.06.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer grad II în cadrul Compartimentului IT – Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 27.05.2019; b) proba scrisă – în data de 11.06.2019, ora 1000. c) interviul, în data de 12.06.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica.  Formular de inscriere.


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Biroului contabilitate și bugete – Direcția Economică. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 27.05.2019; b) proba scrisă – în data de 18.06.2019, ora 1000. c) interviul, în data de 19.06.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet. Tematica. Formular de inscriere.


8 Mai 2019 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de  Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului inginerie și nave cu caracteristici navale.


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de  Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului inginerie și nave cu caracteristici speciale.


7 Mai 2019 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului inginerie și nave cu caracteristici speciale  susținută în data de 07.05.2019


6 Mai 2019 CERONAV organizeaza concursul ( proba scrisa ) pentru postul INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD III, SERVICIUL INGINERIE SI NAVE SU CARACTERISTICI SPECIALE: marti 07.05.2019 în sediul Ceronav din str. Pescarilor nr. 69A – Sala 204 https://www.ceronav.ro/posturi-vacante-aprilie-2019/   https://www.ceronav.ro/?p=18232&preview=true   https://www.ceronav.ro/?p=18229&preview=true

Ultima modificare: 20 decembrie 2021