Posturi vacante

23.05.2024 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de Muncitor (Electrician) treaptă I, din cadrul Serviciului logistică, Direcția juridică și administrativă.

Anunt complet / Formular de inscriere

 


21.05.2024 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

– Expert Consultant grad IA, Specialitatea Promovare/Specializare pentru obținerea brevetului de conducător de navădin cadrul Serviciului Didactic – Subunitatea Galați.

– Expert Consultant grad IA, Specialitatea Manipularea și transportul mărfurilor periculoase pe ape interioaredin cadrul Serviciului Didactic – Subunitatea Galaț

Anunt complet / Formular de inscriere


10.04.2024 Rezultatele probei scrise din data de 09.04.2024, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea postului de Marinar


03.04.2024 Rezultatele finale la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Expert consultant grad IA în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Specialitatea “Lucru la înălțime”


02.04.2024 Rezultatele selecției dosarelor  din data de 02.04.2024, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de Marinar în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați.


01.04.2024 Anunț privind examenul de promovare în grad profesional superior pentru trim. I 2024. În temeiul prevederilor art. 31 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și în conformitate cu PO 88, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  în baza referatelor de evaluare în vederea promovării depuse de şefii de compartimente până la data de 28.03.2024, se organizează examen de promovare  în grad superior. Anunț complet.


01.04.2024 Rezultatele interviului din data de 29.03.2024, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea postului de Expert consultant IA în cadrul Serviciului Siguranță maritime și formare nebrevetați.Rezultatele interviu


26.03.2024 REZULTATELE Probei scrise din data de 25.03.2024, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea postului de Expert consultant IA. Rezultatele proba scrisa expert

20.03.2024 REZULTATELE  Probă suplimentară din data de 19.03.2024, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea
postului de Expert consultant IA. Rezultatele_probă suplimetară_expert

18.03.2024  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de Marinar, din cadrul Serviciului didactic, Subunitatea Galați. Anunt complet.


12.03.2024 Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de Expert consultant Specialitatea „Lucru la înălțime”


26 februarie 2024 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de Expert Consultant grad IA, Specialitatea “Lucru la Înălțime” din cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați, Direcţia de studii. Anunt complet / Formular de inscriere.


16.02.2024 – Rezultate examen promovare grad.

08.02.2024 Rezultate selectia dosarelor promovare.

01.02.2024 ANUNŢ Privind examenul de promovare în grad profesional superior Pentru trim. IV 2023

În temeiul prevederilor art. 31 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și în conformitate cu PO 88, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  în baza referatelor de evaluare în vederea promovării depuse de şefii de compartimente până la data de 22.12.2023, se organizează examen de promovare  în grad superior.  ANUNT INTEGRAL.


10.03.2023

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului 1System 4IWT/ Un sistem pentru invatarea pe tot parcursul vietii pentru navigatia pe ape interioare: modalitati de perfectionare, finanțat de Programul Erasmus+ , Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice, în baza Contractului de Finanțare Proiect de parteneriat strategic cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ Contract Numărul –– 2022-1-NL01-KA220-VET-000088164 încheiat între Agenția Națională, Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, Kortenaerkade 11, P.O. Box 29777, 2502 LT Haga și Coordonatorul de proiect, Stichting STC-Group, Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam și Nota de fundamentare nr. 7386/12.10.2022, organizează procedura de recrutare și selecție pentru postul vacant din echipa proiectului, înființat în afara organigramei, astfel:

Nr. Crt. Numele postului Număr posturi Durata
1 Expert tehnic 1 Martie 2023 – August 2024

Anunt complet / Bibliografie / Formular de inscriere


02.02.2023

 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului 1System 4IWT/ Un sistem pentru invatarea pe tot parcursul vietii pentru navigatia pe ape interioare: modalitati de perfectionare, finanțat de Programul Erasmus+ , Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice, în baza Contractului de Finanțare Proiect de parteneriat strategic cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ Contract Numărul –– 2022-1-NL01-KA220-VET-000088164 încheiat între Agenția Națională, Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, Kortenaerkade 11, P.O. Box 29777, 2502 LT Haga și Coordonatorul de proiect, Stichting STC-Group, Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam și Nota de fundamentare nr. 7386/12.10.2022, organizează procedura de recrutare și selecție pentru posturile vacante din echipa proiectului, înființate în afara organigramei, astfel:

 

Nr. Crt. Numele postului Număr posturi Durata
1 Manager relații internaționale 1 Martie 2023 – August 2024
2 Experți tehnici 3 Martie 2023 – August 2024

ANUNT Complet

Bibliografie

Formular de inscriere_selectie_proiecte


21 iulie 2022 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului juridic și asistență managerială


19 iulie 2022 Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului juridic și asistență managerială susținută în data de 19.07.2022


18 iulie 2022 Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului juridic și asistență managerială susținută în data de 18.07.2022


15 iulie 2022 – ANUNȚ CONCURS PROBA SCRISĂ 18.07.2022 INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD I, SERVICIUL JURIDIC ȘI ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ, SALA 202, ETAJ 2 SEDIU STR. PESCARILOR 69A, ORA 10:00


14 iulie 2022 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Expert consultant grad IA în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


12 iulie 2022 – Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Expert consultant grad IA în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


11 iulie 2022 – Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Expert consultant grad IA în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


08 iulie 2022 – REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad I din cadrul Serviciului juridic și asistență managerială


04 iulie 2022 – REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Expert consultant grad IA Specialitatea Navigație pe ape interioare din cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați


30 iunie 2022 – Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Referent treaptă IA în cadrul Serviciului siguranță maritimă și formare nebrevetați


29 iunie 2022 – Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Referent treaptă IA în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați


28 iunie 2022 – Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Referent treaptă IA în cadrul Serviciului siguranță maritimă și formare nebrevetați susținută în data de 28.06.2022


28 iunie 2022 – Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Auditor II în cadrul Compartimentului audit public intern


24 iunie 2022 – Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Auditor grad II în cadrul Compartimentului audit public intern susținută în data de 24.06.2022


23 iunie 2022 Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Auditor grad II în cadrul Compartimentului audit public intern Rezultate_proba_scrisa_Auditor în data de 23.06.2022


23 iunie 2022 – Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului juridic și asistență managerială.  ANUNT /TEMATICĂ /Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


22 iunie 2022 ANUNȚ CONCURS PROBA SCRISĂ 23.06.2022  AUDITOR GRAD II, COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN, SALA CONSILIU, ETAJ 1, SEDIU STR. PESCARILOR 69A, ORA 10:00


22 iunie 2022 REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Referent treaptă I din cadrul Serviciului siguranță maritimă și formare nebrevetați


17 iunie 2022  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de expert consultant grad IA Specialitatea Navigație pe ape inetrioare, în cadrul Serviciului didactic – Subunitatea Galați. Concursul se va desfășura la sediul CERONAV – Subunitatea Galați și va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere, prin întocmirea fişei de accept conform procedurii PO-02 – în data 07.2022; b) proba scrisă în data de 11.07.2022,  ora 10.00; c) proba orală (interviu) în data de 07.2022, ora 10.00, precum și testarea de limba engleză şi operare calculator, ora 11.00, respectiv ora 12,00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


14 iunie 2022  REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de Auditor grad II din cadrul Compartimentului audit intern


03 iunie 2022

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Referent treaptă I în cadrul Serviciului Siguranță maritimă și formare nebrevetați. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 21.06.2022; b) proba scrisă – în data de 28.06.2022, ora 1000; c) interviul, în data de 29.06.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


26 mai 2022 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Auditor II în cadrul Compartimentului audit public intern. Concursul va consta în 2 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în perioada 06 – 20.06.2022, prin susținerea unui interviu cu Șeful Serviciului Audit Intern din Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform prevederilor din Anexa 1 la OMT nr. 1380/2016 – Norme specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. b) proba scrisă – în data de 23.06.2022, ora 1000. c) interviul, în data de 24.06.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / TematicaFormular de inscriere / Declarație Consimțământ.


24 mai 2022 Rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Biroului resurse umane și SSM


23 mai 2022 Raspuns contestatie


19 mai 2022 Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Biroului resurse umane și SSM


16 mai 2022 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Asistent medical în cadrul Serviciului inginerie si nave cu caracteristici speciale

13 mai 2022 Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Asistent Medical în cadrul Serviciului Inginerie si nave cu caracteristici speciale


12 mai 2022 Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical în cadrul Serviciului Inginerie si nave cu caracteristici speciale


12 mai 2022 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Economist grad I în cadrul Serviciului Logistică


11 mai 2022 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Inspector de specialitate grad I din cadrul Biroului resurse umane și SSM


10 mai 2022 Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de de Economist grad I în cadrul Serviciului logistică susținută în data de 10.05.2022


09 mai 2022 Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Economist grad I  în cadrul Serviciului logistică susținută în data de 09.05.2022


05 mai 2022 Rezulatul selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical din cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția de studii


04 mai 2022  ANUNȚ CONCURS PROBA SCRISĂ 09.05.2022, ECONOMIST SPECIALIST GRAD I, SERVICIUL LOGISTICA SALA P08, PARTER SEDIU STR. PESCARILOR 69A, ORA 10:00


27 aprilie 2022 Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de Economist grad I din cadrul Serviciului logistică, Direcția comercială


26 aprilie 2022 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad I în cadrul Biroului resurse umane și SSM. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 11.05.2022; b) proba scrisă – în data de 19.05.2022, ora 1000. c) interviul, în data de 20.05.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


18 aprilie 2022 Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent medical în cadrul Serviciului Inginerie și nave cu caracteristici speciale, Direcția studii. Concursul va consta în 3 etape succesive:a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 05.05.2022;b) proba scrisă – în data de 12.05.2022, ora 1000. c) interviul, în data de 13.05.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


08 martie 2022  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad I în cadrul Serviciului logistică, Direcția comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 27.04.2022; b) proba scrisă – în data de 09.05.2022, ora 1000. c) interviul, în data de 10.05.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunt complet / Tematica / Formular de inscriere / Declarație Consimțământ.


03 martie 2022 Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Economist Specialist IA în cadrul Serviciului logistică susținută în data de 03.03.2022


02 martie 2022  ANUNȚ CONCURS PROBA SCRISĂ 03.03.2022  ECONOMIST SPECIALIST GRAD I, BIROU RESURSE UMANE ȘI SSM  SALA DE CONSILIU, ETAJ 1  –(SECRETARIAT) SEDIU STR. PESCARILOR 69A, ORA 10:00


24 februarie 2022 Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului de Economist grad Specialist IA din cadrul Serviciului logistică, Direcția comercială


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, având în vedere aprobarea proiectului “RELAR – REmote Learning and examination based on AR” – finanțat de programul ERASMUS + și Nota de fundamentare nr. 3524/20.05.2021, precum și Nota nr. 854/09.02.2022, reorganizează procedura de recrutare și selecție pentru postul vacant de expert tehnic din echipa proiectului, înființat în afara organigramei.

ANUNT COMPLET Formular de înscriere


09 februarie 2022  Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist grad Specialist IA în cadrul Serviciului Logistică, Direcția Comercială. Concursul va consta în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 24.02.2022; b) proba scrisă – în data de 03.03.2022, ora 1000. c) interviul, în data de 04.03.2022, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Anunț complet. Tematica. Formular de înscriere. Declarație Consimțământ

 

Ultima modificare: 23 mai 2024