Situatia Platilor

Stadiul obiectivelor de realizare al investitiilor in derulare

Centralizatorul achizitiilor publice cu o valoare mai mare de 5000 €

Contractele de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 €

Alte documente

Registrul operatiunilor generatoare de obligatii de plata – ROGOP

Ultima modificare: 3 octombrie 2019