CERONAV ESTE PREZENT LA ADUNAREA GENERALA A ORGANIZATIEI MARITIME INTERNATIONALE

Directorul General Adjunct al Centrului Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, domnul Emil Luca, participa în aceasta perioada, alaturi de reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Autoritatii Navale Române la Adunarea Generala a Organizatiei Maritime Internationale.

O data la doi ani, cele 196 state membre se reunesc în cadrul Adunarii Generale a IMO pentru a elabora strategia de dezvoltare si reforma pe urmatorii ani. În cadrul acestei întâlniri bienale, se analizeaza rapoartele Comitetelor si Subcomitetelor IMO, precum si propunerile de amendare a conventiilor internationale. România este parte la aceste conventii, iar CERONAV, în calitate de organism national de instruire a personalului navigant maritim, are un rol important în aplicarea cerintelor privind pregatirea si certificarea navigatorilor”, a afirmat Ovidiu Cupsa, director general al CERONAV.

Delegatia României participa la examinarea proiectelor de amendamente la conventii si la adoptarea deciziilor, potrivit mandatului primit si competentelor specifice, în cadrul lucrarilor în plen si al grupurilor de lucru.

Birou Marketing
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016