CERONAV GALAȚI – PRIMUL CENTRU DIN UE COMPLET DOTAT PENTRU INSTRUIREA MARINARILOR FLUVIALI

În data de 27 februarie, la Galați, a avut loc recepția Bazei de instruire practică a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale –  CERONAV.

Proiectul completează seria de lucrări de investiții, de aproximativ 6 milioane de euro, necesare realizării ,,Centrului de pregătire personal navigant CERONAV Galați”. Facilitățile de instruire practică ce se vor realiza, vor duce la asigurarea standardelor de calitate, securitate și siguranță a activităților ce vor fi prestate la bordul navelor fluviale, de către absolvenții programelor de instruire organizate de CERONAV.

“Obiectivul de investiţii care cuprinde un Poligon de Instruire și o Bază de Instruire Practică, face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii CERONAV, privind activitatea de instruire din sectorul navigației pe ape interioare. Este primul centru din Uniunea Europeană complet dotat cu facilități conforme de instruire, atât pentru pregătirea teoretică, cât și pentru cea practică. CERONAV oferă personalului navigant fluvial training la cele mai înalte standarde” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

Baza de instruire practică Galaţi cu facilităţile specifice necesare desfăşurării aplicaţiilor practice din cadrul cursurilor organizate de către CERONAV, este necesară în vederea respectării cerinţelor legale ale Uniunii Europene.

Instruirea practică, precum şi facilităţile de instruire practică specifice, sunt impuse de Comisia Europeană prin Directiva 2017/2397 pentru recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și Standardele CESNI de competențe profesionale- ES-QIN, adoptate prin act delegat și care sunt parte integrantă a acestei Directive.

Programele de instruire organizate de CERONAV respectă toate standardele de competențe profesionale impuse de organismele de reglementare în domeniu.

 

Serviciul Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 28 februarie 2023