CERONAV, MEMBRU AL RETELEI AUTORITATILOR COMPETENTE PENTRU CALIFICARI PROFESIONALE IMI PQ NET ROMANIA

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV s-a alaturat proiectului initiat de Ministerul Educatiei Nationale, în parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Calificari si Institutul pentru Politici Sociale, privind autoritatile competente pentru calificarile profesionale din România.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si urmareste atingerea a trei obiective: crearea si dezvoltarea unei retele la nivel national în scopul sprijinirii implementarii Sistemului de informare al Pietei Interne (IMI); dezvoltarea si implementarea unor termeni de referinta comuni privind standardele de certificare a competentelor lucratorilor români si de recunoastere a calificarilor profesionale ale cetatenilor comunitari; implicarea membrilor retelei în schimbul de informatii intermediate de platforma IMI.

Ca membru IMI, CERONAV va beneficia de asistenta tehnica si va participa la o serie de sesiuni de instruire în scopul gestionarii fluxului de informatii privind calificarile profesionale, ce se realizeaza prin sistemul IMI. În acest context, CERONAV îsi propune sa puna în valoare si relatiile cu institutiile de pregatire din Europa din domeniul educatiei si pregatirii personalului navigant maritim si fluvial.

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016