CERONAV, partener într-un nou Proiect European

În perioada 04 – 06 octombrie 2023, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV găzduiește întâlnirea “Train the Expert”, din cadrul proiectului 1 Sistem 4 IWT, Program de finanțare Erasmus+.

Alături de CERONAV, parteneri în noul proiect, care va fi implementat, sunt alte șase organizații din Olanda, Germania, Austria și Slovacia.

Conform agendei, pe parcursul celor trei zile, se va lucra la integrarea sistemelor de învățare ale diferitelor organizații, la crearea de noi module de studiu, traducerea și îmbunătățirea chestionarelor din Sistemul de învățare electronică de navigație interioară (INeS), dar și la modalități de comunicare între cei implicați în educația și pregătirea personalului navigant din Europa, atât instructori, cât si cursanți.

“În cadrul întâlnirii vom avea o serie de  invitati care vor discuta despre cibernetică, unul dintre subiectele cele mai interesante și provocatoare pentru profesorii și formatorii din domeniul navigației maritime și fluviale. Proiectul se va concentra pe dezvoltarea resurselor comune, care să răspundă nevoilor personalului și tendințelor actuale din sector”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

1System 4IWT își propune să construiască un sistem de învățare pentru asigurarea durabilității educației și formării pentru studenții și personalul din sectorul navigației pe ape interioare și să genereze o „experiență de învățare personalizată”.

Proiectul este o continuare a proiectului COMPETING, implementat în perioada ianuarie 2019 – iunie 2022 de către partenerii din actualul consorțiu și susține cooperarea instituțiilor de educație și formare din sectorul navigației pe ape interioare, abordând participarea companiilor din sector, crearea de programe sau cursuri noi, inovatoare, conținutul, tehnologiile și practicile digitale.

Serviciul Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: office@ceronav.ro

 

Ultima modificare: 4 octombrie 2023