Enache Corina Irina

Guita Corina

Nume: ENACHE
Prenume: CORINA IRINA
Functie: Expert Consultant I A, CERONAV Constanța, Subunitatea Galati

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIU

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/ Doctorat 

2012, Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – CIO – SUERD în parteneriat cu Academia Română Bucureşti, Curs postuniversitar “Strategia UE pentru Regiunea Dunării – SUERD – document cardinal pentru integrarea dezvoltării României în context dunărean”

2007- 2008, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Ştiinte Economice şi Drept, Masterat „Managementul programelor şi politicilor europene”
2001 – 2002, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Curs postuniversitar „Profesionalizare Psihopedagogică şi Metodică”
1997 – 2000, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Litere

1994 – 1997, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi,  Facultatea de Ştiinte Economice

B. Cursuri de perfecţionare/ specializare 

2016, Control managerial, Ok Service Corporation, Braşov

2014, Manager resurse umane, ATC & IT Solutions Bucureşti

2013, Formare instructori, în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW 1978, cu

amendamentele în vigoare

2013, Examinarea şi evaluarea competenţei personalului navigant

2013, Auditor intern pentru Sistemul de Management Integrat, TUV Austria România

2012, Examinare MARLINS

2011, Curs Developing e-learning teaching and learning resources based on the IMO

Standards, organizat în cadrul proiectului Sloop2desc, finanţat prin porogramul

Leonardo da Vinci

2005, Examinator şi instructor autorizat de ECDL România

2005, Formare Formatori, S.T.C.Group Rotterdam, Olanda

2005, Evaluarea, examinarea şi certificarea personalului navigant, S.T.C.Group

Rotterdam, Olanda

2005, Formare formatori “Combaterea şi prevenirea poluării”, S.T.C.Group Rotterdam,

Olanda

2005, Formare formatori  „Transportul mărfurilor periculoase” S.T.C.Group Rotterdam,

Olanda
2005, Formare formatori “Codul ISM” S.T.C.Group Rotterdam, Olanda

2005, Formare formatori “Legislaţie ape interioare”

2005, Formare formatori “Logistică şi transport multimodal”

2005, Formare formatori “Operator de transport”

2004, Formare instructori, CERONAV Constanţa

2003, Curs calificare “Auditor intern. Monitorizarea implementării standardelor

Managementului Calităţii”

1998, Curs formare „Ajutor analist programator”

C. Experienţa în domeniu 

2003 – prezent, CERONAV Constanţa, Expert Consultant I A
2001 – 2003, C.P.P.N.F. Galaţi, Expert

D. Membru al:

Reţelei Naţionale a Promotorilor, Facilitatorilor şi Experţilor SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării), Grupul de Acţiune Dezvoltare Integrată: Dunăre-Marea Neagră

E. Titluri publicate 

Cărţi

Securitate şi sănătate în muncă. Comunicare şi responsabilităţi sociale la bordul navei.

Legislaţie navală, Editura CERONAV, Constanţa, 2015, ISBN 978-606-8554-40-2

Limba engleză. Vocabular standard, Editura CERONAV, Constanţa, 2015, ISBN 978-

606-8554-41-9

Limba engleză maritimă.Calificare marinar, Editura Măiastra, 2011, ISBN 978-606-

516-368-3

• Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic, Editura Scorpion, Galaţi, 2003, ISBN 973- 85804-5-5.
• Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase la bordul navelor maritime, Editura Scorpion, Galaţi, 2003, ISBN 973- 7939-00-X.

Suporturi de curs

• Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic (compartiment punte)
• Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic (compartiment maşină)

F. Participări la conferinţe/ seminarii/ simpozioane naţionale/ internaţionale 

 • eLSE 2013 – eLearning and Software for Education, International Scientific Conference, Universitatea Natională de Apărare “CAROL I”, Bucuresti

 • Iunie, 2011 Sesiune de informare privind” cel de-al 4 –lea apel de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei ”, InfoDanube

 • Mai, 2010 – participare Seminar “Provocarea logisticii în România– realitate sau oportunitate” cu lucrarea Transportul intermodal pe apele navigabile interioare, integrat în Sistemele de Management al Învăţării;

 • Aprilie, 2010 – participare Seminar proiect EWITA, cu lucrarea Promovarea platformei INeS Danube;

 • Martie, 2010 – Workshop proiect NELI;

 • Octombrie, 2009 – Workshop proiect EWITA;

 •  Aprilie,2009 – participare la Conferinţa Internaţională  eLSE eLearning 2.0 and Innovative Practices with eLearning, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti şi prezentarea lucrării “New Learning Ahead – A Target Group-Based Approach for the Use of Learning Management Systems in the Education of Professionals for Intermodal Inland Waterway Transport”;

 • 2009 bursă studii Inland Waterways Transport, APEC, Anvers, Belgia

G. Participări la proiecte cu finanţare externă 

  • Expert tehnic şi expert lingvist în cadrul programului de finanţare UE Marco Polo II – Apelul 2007/ Acţiune Comună de Învăţare –  Proiect  EWITA ( European Web Platforms and Training Concepts for Intermodal and Inland Waterway Transport) –  2008, 2009, 2010, Consorţiu:9 parteneri din 5 ţări europene (Austria, Olanda, Belgia, România, Germania);

  •  Lector programul de instruire şi formare profesională “Limba engleză pentru personalul din transportul naval” în cadrul proiectului “Calitate şi productivitate prin instruire continuă” (CAPRICO)  – 2007, Proiect Phare RO 2005/017-553.04.02.02.01.208;

  • Întocmirea documentaţiei şi implementarea proiectului Phare RO 2002/000-586.10.03 “Întărirea pregătirii profesionale şi manageriale în sectorul navigaţiei pe ape interioare”.

 

Ultima modificare: 11 august 2016