Aprilie 2019

23.04.2019

Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea postului de Șef Birou contabilitate și bugete în cadrul Direcției economice


Rezultatele proba interviu la examenul pentru ocuparea postului de Șef Birou contabilitate și bugete în cadrul Direcției economice


Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Casier în cadrul Biroului Financiar


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Casier în cadrul Biroului Financiar

22.04.2019

Rezultatele proba scrisă la examenul pentru ocuparea postului de Șef Birou contabilitate și bugete în cadrul Direcției economice


Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Casier în cadrul Biroului Financiar

19.04.2019

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului Marketing – Direcția de dezvoltare.

Concursul va consta în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 10.05.2019;

b) proba scrisă – în data de 23.05.2019, ora 1000.

c) interviul, în data de 24.05.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

ANUNT | Tematica | Formular

 


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate grad II în cadrul Serviciului logistică – Direcția comercială

Concursul va consta în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere – în data de 10.05.2019;

b) proba scrisă – în data de 21.05.2019, ora 1000.

c) interviul, în data de 22.05.2019, ora 1000. Interviul va fi susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

ANUNT | Tematica | Formular

 


Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Compartimentului managementul calității

 


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Compartimentului managementul calității


18.04.2019

Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Compartimentului managementul calității

17.04.2019

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad III în cadrul Compartimentlui Managementul Calității va avea loc în sediul Ceronav  din Str. Pescarilor Nr. 69A în data de 18.04.2019 la ora 10:00, sala 204, etj.2

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului Programare

Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I în cadrul Serviciului Programare


16.04.2019

Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad I  în cadrul Serviciului Programare.

15.04.2019

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR pentru concursul de ocupare a postului de  Inspector de specialitate grad III în cadrul Serviciului inginerie şi nave cu caracteristici speciale.


Concursul scris pentru INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD I, SERVICIUL PROGRAMARE va avea loc in sediul Ceronav  din Str. Pescarilor Nr. 69A in data de 16.04.2019 la ora 10:00, sala 203.

11.04.2019

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de  Magaziner în cadrul Biroului Contabilitate şi Bugete.


Rezultatele proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Magaziner în cadrul Biroului Contabilitate şi Bugete.

10.04.2019

Rezultatele proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de Magaziner în cadrul Biroului Contabilitate şi Bugete

08.04.2019

Concursul scris pentru Magaziner, Birou Contabilitate și Bugete va avea loc in sediul Ceronav  din Str. Pescarilor Nr. 69A in data de 10.04.2019 la ora 10:00, sala 203.


ANUNT privind modificarea bibliografiei și tematicii de concurs pentru concursul pentru postul de Inspector de specialitate grad I din cadrul Serviciului programare: Va aducem la cunoștință ca se modifica bibliografia și tematica prin eliminarea din cadrul tematicii a punctului 3) și a punctului 6), punct care se repeta.

05.04.201904.04.2019


03.04.2019


03.04.2019

În data de 04.04.2019 vor avea loc probele scrise pentru următoarele posturi:

  1. INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD II, SUBUNITATEA GALAȚI-BIROU TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV

SALĂ 31, ETJ. 3 – SEDIU GALAȚI, STR. PORTULUI 54A, ORA 10:00

  1. ECONOMIST GRAD II, SUBUNITATEA GALAȚI-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

SALĂ 31, ETJ. 3 – SEDIU GALAȚI, STR. PORTULUI 54A, ORA 10:00

Ultima modificare: 6 mai 2019